Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Hodiny

Čas jsou peníze...
1
 1. Vypln?n kontaktnho formul?e nm pom?e k orientaci ve Vaich poadavcch na fasdn prce. Pokud Vm n?co nen jasn, nevhejte ns kontaktovat.
 2. Vechna pole ozna?en (*), jsou povinn...
 3. Typ objektu(*)  Uve?te typ objektu...
 4. Up?esnit typ objektu (*)
  Up?esn?te rok vstavby...
 5. Rok vstavby, objektu(*)
  Zadejte rok vstavby...
 6. Stvajc stav fasdy(*)
  Zadejte stav fasdy.
 7. Poadovan fasdn prce(*)
  Zadejte poadovan fasdn prce.
 8. P?iblin plocha fasdy v m2
  Zadejte plochu fasdy.
 9. P?edpokldan termn prac(*)
  Zadejte p?edpokldan termn prac.
 10. Je objekt trvale obvn(*)
  Zadejte, je-li objekt trvale obvn...
 11. Nachz se objekt v chrn?nm zem(*)
  Zvolte jednu monost...
 12. Jmno / p?jmen(*)
  Zadejte jmno...
 13. E-mail(*)
  Zadejte V e-mail...
 14. Telefon(*)
  Zadejte V telefon...
 15. Adresa stavby(*)
  Zadejte adresu stavby...
 16. Poznmka
  Zadejte text poznmky...
 17. Souhlasm s poskytnutm osobnch daj? pro firmu Stavoreko s. r. o., za ?elem dosti vpo?et ceny prac(*)
  Bez souhlasu nelze dost odeslat...
 18. Opite kd z obrzku

    ?Neplatn vstup...