Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Hodiny

Čas jsou peníze...
1

 1. Barva Primalex Standart bl x 2 22 - 32 K?/m2
 2. Barva Primalex Plus bl x 2 25 - 35 K?/m2
 3. Barva Primalex Polar bl x 2 35 - 45 K?/m2
 4. Barva Primalex Izoprim bl x 2 65 - 80 K?/m2
 5. Barva Primalex Mykostop x 1 40 - 60 K?/m2
 6. Barevn tnovan 10 K?/m2
 7. Penetrace Primalex (na nov podklady) x 1 12 K?/m2
 8. Malba bila vpenn x 2 30 K?/m2
 9. Barva Primalex Procolor x 2 70 - 90k?/m2
 10. Barva Dulux Vinyl Matt x 2 podle odstnu 90 - 120 K?/m2
 11. Penetrace Dulux Grund, Swing Color, Hornbach x 1 20 K?/m2
 12. Barva ProfiHornbach x 2 podle odstnu 70 - 90 K?/m2
 13. Barva Swing Color x 2 podle odstnu 70 - 90 K?/m2
 14. Barva Mistral x 2 podle odstnu 70 - 90 K?/m2
 15. Barva Dulux do kuchyn?, koupelny Quick Drying Eggshell (pra, vlhkost) od 110 K?/m2
 16. Linkovan 15 K?/bm
 17. P?platek za prci na schoditi 3 - 5 K?/m2
 18. P?platek za prci ve vce 4 m 3 - 5 K?/m2
 19. P?pravn prce pro malby
 20. Odstran?n star malby 10 - 50 K?/m2
 21. Myt malby 10 - 30 K?/m2
 22. Odstran?n tapet 15 - 150 K?/m2
 23. Odstran?ni tuku 25 - 100 K?/m2
 24. Zednick oprava prasklin do 20 cm (odstran?n omtky,nova omtka MV 1,2) 60 - 90 K?/bm
 25. Bandovn prasklin od 60 K?/bm
 26. Akrylovn prasklin 25 K?/bm
 27. Zednick oprava dutch, popraskanch omtek (odstran?n omtky,nova omtka MV 1,2) 200 K?/m2
 28. Aplikace Alu rohu 100 K?/bm
 29. Brouen novch tukovch omtek 10 - 20 K?/m2
 30. Izolace skvrn po prote?en od 90 K?/m2
 31. Aplikace Sava 20 K?/m2
 32. P?ikryt oken a dve? fli 25 - 30 K?/m2
 33. P?ikryt podlah fli, lepenky, hrub klid po malovn (uveden do p?vodnho stavu), prostory przdn 25 K?/m2
 34. P?ikryt podlah a nbytku fli, lepenky, hrub klid po malovn (uveden do p?vodnho stavu), prostory st?edn? za?zen 35 K?/m2
 35. P?ikryt podlah a nbytku fli, lepenky, hrub klid po malovn (uveden do p?vodnho stavu), prostory hodn? za?zen 40 K?/m2
 36. Sest?hovn nbytku, p?ikryt podlah a nbytku fli, lepenky hrub klid po malovn (uveden do p?vodnho stavu), prostory st?edn? za?zen 40 K?/m2
 37. Sest?hovn nbytku, p?ikryt podlah a nbytku fli, lepenky,hrub klid po malovn (uveden do p?vodnho stavu), prostory hodn? za?zen 60 K?/m2
 38. Ostatn klid, ?it?n kachlk?, sanitrnho za?zen, dve?, zrubn, zbradl, trubek, vypna??, osv?tlen, podlah, nbytk?, pran koberc? atd 200 K?/hod
 39. Lepen stropnch kazet, rozet a okrasnch lit
 40. Lepen ozdobnch rozet (nap?. BOVELACCI, Orac Dekor) 50 - 200 K?/m2
 41. Lepen stropnch kazet 120 K?/m2
 42. Lepen ozdobnch lit v?etn? sprovn (nap?. BOVELACCI, Orac Dekor) 100 - 250 K?/bm
 43. Lakovn, p?prava lakovni
 44. Celoplon odma?ovn benznem 15 K?/bm
 45. Nt?r trubek do pr?m?ru 5cm, syntetick antikorozn x 2 40 K?/bm
 46. Nt?r trubek do pr?m?ru 10cm, syntetick antikorozn x 2 60 K?/bm
 47. Nt?r trubek do pr?m?ru 20cm, syntetick antikorozn x 2 120 K?/m2
 48. Lehk broueni trubek(p?prava) 20 - 30 K?/bm
 49. Nt?r raditor?, syntetick antikorozn x 2 ?lnek vk 60 cm 45 - 60 K?/ks
 50. Celoplon lehk brouen raditor? (p?prava) 35 K?/ks
 51. Nt?r parapet?, syntetick antikorozn x 2 60 - 90 K?/bm
 52. Lehk broueni parapet? (p?prava) 30 K?/bm
 53. Myt oken p?ed lakovnm 15 K?/m2
 54. Myt oken b?n zne?it?n 15 K?/m2
 55. Nt?r oken syntetick x 2 panelov d?m 120 - 150 K?/m2
 56. Nt?r oken synteticky x 2 star zstavba 200 - 250 K?/m2
 57. P?prava oken k lakovni(lehk broueni, oprava tmelem, odmat. Nalep. pasky) 80 - 120 K?/m2
 58. P?prava oken k lakovni(opleni, oprava tmelem, odmat. nalep. pasky) 150 - 200 K?/m2
 59. Nt?r dve? syntetick x 2 panelov d?m 220 - 300 K?/m2
 60. Nt?r dve? syntetick x 2 star zstavba 250 - 350 K?/m2
 61. Nt?r oblokovch zrubn syntetick x 2 250 - 350 K?/m2
 62. Nt?r plechovch zrubn syntetick antikorozn x 2 280 - 400 K?/ks
 63. Celoplon tmelen 110 - 200 K?/m2
 64. Oplen starch nt?r? 100 - 220 K?/m2
 65. Nt?r syntetick, olejov, sokly 80 - 200 K?/bm
 66. Nt?r patek schod?, syntetick x 2 80 - 200 K?/m2
 67. Napout?n mo?en x 2 nov d?evo 80 - 180 K?/m2
 68. Napout?n mo?en x 2 star d?evo 100 - 200 K?/m2
 69. Nt?r podlah, syntetick, olejov x 2 120 - 200 K?/m2
 70. Nt?r zbradl a m?, syntetick antikorozn x 2 120 - 200 K?/m2
 71. Nt?r st?ech, syntetick, olejov, akryltov, antikorozn x 2 120 - 240 K?/m2
 72. Nt?r kov. konstrukc, syntetick, antikorozn x 2 120 - 240 K?/m2
 73. Linkrusta soklu nov od zkladu 180 - 300 K?/m2
 74. Nt?r sk?n, polic, atd., syntetick x 2 180 - 300 K?/m2
 75. Nt?r polyuretanov x 2 180 - 300 K?/m2
 76. Protiporn nt?ry cena dle druhu 200 - 800 K?/m2
 77. Fldrovn - imitace d?eva cena dle materilu a pracnosti
 78. Truhl?sk opravy, pasovn, bez mat., apod. 220 K?/hod