Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Hodiny

Čas jsou peníze...
1
 1. Kalkulace ceny podlah?skch prac. Vypl?te prosm nsledujc on-line formul? pro vpo?et ceny. Pokud Vm n?co nen jasn, nevhejte ns kontaktovat.
 2. Vechna pole ozna?en (*), jsou povinn...
 3. Typ podlah?skch prac(*)
  Zadejte poadovan typ prac.
 4. Up?esnit typ podlah?skch prac (*)
  Up?esn?te typ podlah?skch prac...
 5. Plocha podlahy(*)
  Zadejte plochu podlahy...
 6. Up?esnit plochu podlahy (*)
  Up?esn?te plochu podlahy...
 7. Typ objektu(*)  Uve?te typ objektu...
 8. Up?esnit typ objektu (*)
  Up?esn?te rok vstavby...
 9. Rok vstavby, objektu(*)
  Zadejte rok vstavby...
 10. P?edpokldan termn prac(*)
  Zadejte p?edpokldan termn prac.
 11. Nachz se objekt v chrn?nm zem(*)
  Zvolte jednu monost...
 12. Je objekt trvale obvn(*)
  Zadejte, je-li objekt trvale obvn...
 13. Jmno / p?jmen(*)
  Zadejte jmno...
 14. E-mail(*)
  Zadejte V e-mail...
 15. Telefon(*)
  Zadejte V telefon...
 16. Adresa stavby(*)
  Zadejte adresu stavby...
 17. Poznmka
  Zadejte text poznmky...
 18. Souhlasm s poskytnutm osobnch daj? pro firmu Stavoreko s. r. o., za ?elem dosti vpo?et ceny podlah?skch prac(*)
  Bez souhlasu nelze dost odeslat...
 19. Opite kd z obrzku

    ?Neplatn vstup...

Orienta?n cenk PO

 • Brouen d?ev?nch podlah hrub + st?edn + jemn
 • 120 - 150 K?/m2
 • Lak d?ev?nch podlah Bona Novia (pouit v domcnostech)Z + 2x, p?ebrouen
 • 220 - 240 K?/m2
 • Mont plovoucch podlah zmkovch
 • 100 - 180 K?/m2
 • Lepen koberc? celoplon
 • 90 - 100 K?/m2
 • Lepen PVC celoplon
 • 90 - 100 K?/m2

?st dl...