Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Hodiny

Čas jsou peníze...
1
 1. O zp?sobu sanace vlhkho zdiva rozhodneme na zklad? stavebnho pr?zkumu. Vypln?n kontaktnho formul?e nm pom?e s vb?rem sprvn metody sanace. Pokud Vm n?co nen jasn, nevhejte ns kontaktovat.
 2. Vechna pole ozna?en (*), jsou povinn...
 3. Typ objektu(*)

  Uve?te typ objektu...
 4. Up?esnit typ objektu (*)
  Zadejte typ objektu...
 5. Rok vstavby, objektu(*)


  Zadejte rok vstavby...
 6. Up?esnit rok vstavby (*)
  Up?esn?te rok vstavby...
 7. Nachz se objekt v chrn?nm zem(*)
  Zvolte jednu monost...
 8. Tlou?ka zdiva do(*)
  Zadejte tlou?ku zdiva...
 9. Druh zdiva(*)  Zadejte druh zdiva...
 10. Up?esnit druh zdiva (*)
  Zadejte druh zdiva...
 11. Problm s vlhkost je v(*)
  Zadejte kde je problm s vlhkost...
 12. Sana?n prce se budou provd?t v rmci(*)  Zadejte rmec provd?nch prac...
 13. Je objekt trvale obvn(*)
  Zadejte, je-li objekt trvale obvn...
 14. P?edpokldan termn realizace(*)
  Zadejte p?edpokldan termn realizace.
 15. Jmno / p?jmen(*)
  Zadejte jmno...
 16. E-mail(*)
  Zadejte V e-mail...
 17. Telefon(*)
  Zadejte V telefon...
 18. Adresa stavby(*)
  Zadejte adresu stavby...
 19. Poznmka
  Zadejte text poznmky...
 20. Souhlasm s poskytnutm osobnch daj? pro firmu Stavoreko s. r. o., za ?elem dosti o vpo?et sana?nch prac(*)
  Bez souhlasu nelze dost odeslat...
 21. Opite kd z obrzku

    ?Neplatn vstup...

Orienta?n cenk SA

 • Pod?ezn cihelnho zdiva s odizolovnm hydroizola?n PE-deskou
 • 1800 - 2800 K?/m2
 • Pod?ezn kamennho a kombinovanho zdiva s odizolavanm hydroizola?n PE-deskou
 • 3500 - 5000 K?/m2
 • Podbourn zdiva s odizolovnm PE-deskou
 • 3500 - 5000 K?/m2
 • Injekt zdiva (1-?ad vodorovn)
 • 2500 - 3500 K?/m2 (pr??ezu)
 • Plon injekt zdiva
 • 3500 - 5500 K?/m2
 • Sana?n post?ik WTA 50%
 • 90k?/m2
 • Podkladn omtka WTA 10mm
 • 350k?/m2
 • Sana?n omtka WTA 10mm
 • 230K?/m2
 • Sana?n tuk WTA 2mm
 • 140K?/m2
 • St?rkov asfaltov izolace Gumoasfalt SA27 4 mm
 • 380 - 400 K?/m2
 • St?rkov hydroizolace podlahy Elastic 2C 2mm
 • 420-450 K?/m2