Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Reference

Sanace - pod?ez, injekt, seit st?n RD Praha - Hostivice

Sanace - pod?ez, injekt, seit st?n RD Praha - Hostivice

Objednavatel: fyzick osoba.

Popis stavby: Objekt se nachz v Praze - Hostivicch. zem, na kterm se d?m nachz, m mrn? svait sklon. P?stup k objektu je bezproblmov. Objekt m dv? nadzemn podla a je ?ste?n? podsklepen. P?dorysn tvar budovy je p?iblin? obdlnkov o rozm?rech cca 10 x 9 m.

Poadavky investora:Pod?ezn st?n v p?zem ?et?zovou pilou a vloen HDPE flie Penefol tl. 1,5 mm. Chemick injekt st?ny navazujc na schodit? do sklepnch prostor. Seit trhlin zdiva pomoc helikln vztue.

Zjit?n vady a nedostatky: Mrn projevy vlhkosti na obvodovm zdivu (vlhkostn mapy) v oblasti p?i podlaze do ve cca 0.3 - 0.5 m. Trhliny na svislch i vodorovnch konstrukcch, viditeln a vrazn p?evn? v exteriru.

Realizace: Zdivo v rovni podlahy 1.NP bylo strojn? pod?ezno a byla vloena hydroizolace. Pod?ez byl proveden strojn? ?et?zovou pilou. Vnit?n ze? a ?st vn?j zdi na styku se schodit?m, kde nelze provst pod?ezn, byla chemicky injektovan ltkou Stado ResiInjekt DI. Na zv?r bylo provedeno seit trhlin obvodovho zdiva na vn?j stran?. Sanace trhlin byla provedena pomoc helikln vztue vloen do drek v mst? trhlin.

Reference

01-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 02-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 04-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 05-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 07-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 08-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 09-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 10-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 11-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 12-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 13-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 14-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 15-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 16-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 17-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 18-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 19-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 20-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 21-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 22-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 23-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 25-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 27-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 28-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 29-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 30-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 33-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 34-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 35-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 36-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 37-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 38-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 40-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 42-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 43-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 44-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 45-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 46-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 47-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 48-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 49-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 50-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 51-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 52-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 53-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 54-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 55-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 56-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 57-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 58-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 59-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 60-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 61-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 62-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 63-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 64-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 65-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 66-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 68-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 69-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 70-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 71-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 72-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 73-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 74-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 75-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 76-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 77-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice