Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Reference

Rekonstrukce RD - Hrusice, Praha Vchod

Sanace, rekonstrukce bytu po poru - Praha 4

Objednavatel: fyzick osoba.

Popis stavby: Jedn se o byt v prvnm pat?e panelovho domu, jeho zna?n ?st byla zasaena porem.

Poadavky investora:Poadavkem investora je provst kompletn sana?n a rekonstruk?n prce tak, aby bylo mon uveden bytu do stavu odpovdajcmu budoucmu uvn.

Zjit?n vady a nedostatky: Porem a hasebn vodou naruen omtky a obklady, navlhl zdivo se z?etelnou vlhkostn mapou, lokln? pokozen podlahov vrstvy, zni?en elektroinstalace, rmy oken a zdi pokozen p?sobenm kou?e a zven teploty.

Realizace: Sana?n prce, vestavba novho zd?nho bytovho jdra, nov rozvody elekt?iny a ?ste?n? vody, prava dispozice bytu, dlaby, obklady, tukovn, malovn, mont novho vybaven.

Reference

01-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 02-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 03-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 04-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 05-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 06-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 07-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 08-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 09-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 10-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 11-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 12-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 13-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 14-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 15-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 16-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 17-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 18-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 19-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 20-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 21-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 22-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 23-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 24-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 25-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 26-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 27-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 28-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 29-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 30-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 31-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 32-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 33-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 34-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 35-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 36-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 37-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 38-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 39-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 40-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 41-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 42-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 43-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 44-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 45-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 46-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 47-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 48-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 49-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 50-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 51-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 52-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 53-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 54-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4 55-sanace-rekonstrukce-bytu-po-pozaru-praha-4