Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Reference

Sanace - sana?n omtky Praha 5 Smchov

Sanace - sana?n omtky, Praha 5 - Smchov

Objednavatel: prvnick osoba.

Popis stavby: Byt se nachz v ?inovnm dom? na Praze 5 - Smchov?. Tern je rovinn, p?stup k objektu jebezproblmov. Objekt je umst?n v proluce, konstrukce nejsou staticky narueny.Objekt je podsklepen.

Poadavky investora:Odstran?n vlhkosti zdiva. Sanaci provst tak, aby se zabrnilo dalmu pronikn vlhkosti do zdiva a abybylo umon?no vyschnut konstrukce na b?nou rove? vlhkosti.

Zjit?n vady a nedostatky:Viditeln projevy vlhkosti a plsn na obvodov st?n? v 1. PP a 1. NP. Vlhkostn mapa na obvodov st?n? probh ve vce cca 0,5 m nad rovn podlahy 1. NP. Byly provedeny kontroln odb?ry na p??nch vnit?nch st?nch v suternu, kter prokzaly riziko vlhkosti i v t?chto mstech. Rozloen vlhkosti nen rovnom?rn, nejvy hodnoty bylyzjit?ny v rohu objektu, kde se nachzel star de?ov svod.Za p??inu zavlh?en zdiva byla stanovena vzlnajc vlhkost. Na suternn st?n? budepravd?podobn? nefunk?n ?i dn hydroizolace.

Realizace:Na o?it?n zdivo byl nanesen sana?n post?ik v rozsahu 50% nst?iku, podkladn sana?n omtka v tlou?ce 20 mm, sana?n omtka v tlou?ce 20 mm a jakofinln vrstva sana?n tuk v tlou?ce 2 mm.Systm sana?nch omtek je do?asn a bude slouit k urychlen vysychn a odsolenzdiva, po dosaen poadovanch vlastnost zdiva se systm odstran a nahradb?nou omtkou.

Reference

01-sanacni-omitky-smichov 02-sanacni-omitky-smichov 03-sanacni-omitky-smichov 04-sanacni-omitky-smichov 05-sanacni-omitky-smichov 06-sanacni-omitky-smichov 07-sanacni-omitky-smichov 08-sanacni-omitky-smichov 09-sanacni-omitky-smichov 10-sanacni-omitky-smichov 11-sanacni-omitky-smichov 12-sanacni-omitky-smichov 13-sanacni-omitky-smichov 14-sanacni-omitky-smichov 15-sanacni-omitky-smichov 16-sanacni-omitky-smichov 17-sanacni-omitky-smichov 18-sanacni-omitky-smichov 19-sanacni-omitky-smichov 20-sanacni-omitky-smichov 21-sanacni-omitky-smichov 22-sanacni-omitky-smichov 23-sanacni-omitky-smichov 24-sanacni-omitky-smichov 25-sanacni-omitky-smichov 26-sanacni-omitky-smichov 27-sanacni-omitky-smichov 28-sanacni-omitky-smichov 29-sanacni-omitky-smichov