Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Reference

Rekonstrukce RD - Hrusice, Praha Vchod

Sanace, rekonstrukce bytu po poru - Praha 4

Objednavatel: fyzick osoba.

Popis stavby: Jedn se o byt v prvnm pat?e panelovho domu, jeho zna?n ?st byla zasaena porem.

Poadavky investora:Poadavkem investora je provst kompletn sana?n a rekonstruk?n prce tak, aby bylo mon uveden bytu do stavu odpovdajcmu budoucmu uvn.

Číst dál...

Stavba plotu a gare - valy u Prahy

Stavba plotu a gare - valy u Prahy

Objednavatel: fyzick osoba.

Popis stavby: pozemek RD v valech u Prahy.

Poadavky investora: investor poaduje stavbu zklad? a nataen drt?nho plotu, opravu stvajcho drt?nho plotu, ze dvou stran pozemku stavbu zklad? novho plotu a jejich p?pravu na obloen cihlami Klinker, p?eloen vodom?rn achty a potrub, stavbu gare v?etn? konstrukce krovu a pokldky krytiny.

Číst dál...

Rekonstrukce RD - Hrusice, Praha Vchod

Sanace, rekonstrukce staven - Hrusice - Praha Vchod

Objednavatel: fyzick osoba.

Popis stavby: investor v prvn fzi poaduje rekonstrukci obytn ?sti bvalho zem?d?lskho staven. Jedn se o rodinn d?m s p?ilehlm objektem, kter byl p?vodn? uvn jako stje. D?m le v obci Hrusice v mrn? svaitm ternu. Objekt nebyl v poslednch letech uvn a p?edchoz majitel jej neudroval, co se odrazilo na celkovm stavu konstrukce. Nov? byla provedena oprava zast?een s vm?nou krytiny. Objekt m jedno nadzemn podla a podkrov. Objekt nen podsklepen. rove? podlahy stj je o cca 1 m ne ne rove? podlahy 1. NP domu.

Poadavky investora:Poadavkem investora je provst kompletn rekonstrukci rodinnho domu. Hlavn cle rekonstrukce jsou zm?na dispozice a uveden konstrukc do stavu odpovdajcmu budoucmu uvn.

Číst dál...

Rekonstrukce, stavba plotu RD - jezd nad Lesy

Rekonstrukce, stavba plotu - jezd nad Lesy

Objednavatel: fyzick osoba.

Popis stavby: rodinn d?m v jezdu nad Lesy.

Poadavky investora: investor poaduje pokldku venkovn, vnit?n dlaby a obklad?, pokldku podlah, stavbu zkladu plotu ze ztracenho bedn?n a nslednou vrobu d?ev?nch plotovch pol, mont a ukotven d?ev?nho plotu, p?pravu na mont pojezdov brny, opravu pokozench mst fasdy, nov nt?r fasdy, mont bezpe?nostnch kamer.

Číst dál...

Rekonstrukce a zateplen fasdy Praha 21 Klnovice

Rekonstrukce a zateplen fasdy - Praha 21 Klnovice

Objednavatel: fyzick osoba.

Popis stavby: investor poaduje rekonstrukci spole?ensk mstnosti a zateplen fasdy rodinnho domu.

Poadavky investora: Vybourn stavebnch otvor? pro okna, zazd?n okna, oprava a vyrovnn podlah, pokldka PVC linolea, lepen lit, ?ste?n nataen novch rozvod? elekt?iny, oprava dutch omtek a prasklin st?n, tukovn povrchu, vymalovn, zateplen fasdy, silikonosiliktov omtka se samo?isticm efektem - zrno 2 mm, vm?na parapet?, nov okapy a svody, obklad soklu, podbit a lakovn podhledu palubkami, prava p?jezdov cesty.

Číst dál...

Sanace - pod?ez, injekt, seit st?n RD Praha - Hostivice

Sanace - pod?ez, injekt, seit st?n RD Praha - Hostivice

Objednavatel: fyzick osoba.

Popis stavby: Objekt se nachz v Praze - Hostivicch. zem, na kterm se d?m nachz, m mrn? svait sklon. P?stup k objektu je bezproblmov. Objekt m dv? nadzemn podla a je ?ste?n? podsklepen. P?dorysn tvar budovy je p?iblin? obdlnkov o rozm?rech cca 10 x 9 m.

Poadavky investora:Pod?ezn st?n v p?zem ?et?zovou pilou a vloen HDPE flie Penefol tl. 1,5 mm. Chemick injekt st?ny navazujc na schodit? do sklepnch prostor. Seit trhlin zdiva pomoc helikln vztue.

Číst dál...

Sanace - pod?ez, injekt, seit st?ny RD Praha - Kyje

Sanace - pod?ez, injekt, seit st?ny RD Praha - Kyje

Objednavatel: fyzick osoba.

Popis stavby: Objekt se nachz v Praze - Kyjch. zem, na kterm se d?m nachz, m mrn? svait sklon. P?stup k objektu je bezproblmov. Rodinn d?m je je sou?st dvojdomku - t?sn? p?ilh k sousednmu podobnmu objektu. Objekt m dv? nadzemn podla a je ?ste?n? podsklepen. P?dorysn tvar budovy je p?iblin? ?tvercov o rozm?rech cca 9 x 9 m.

Poadavky investora:Pod?ezn st?n v p?zem ?et?zovou pilou a vloen HDPE flie Penefol tl. 1,5 mm. Chemick injekt st?ny navazujc na sousedn objekt. Seit trhlin zdiva pomoc helikln vztue.

Číst dál...

Rekonstrukce kancel?e Praha 1 - Vclavsk nm?st

Rekonstrukce kancelare Praha 1 - Vclavsk nm?st

Objednavatel: prvnick osoba.

Popis stavby: kancel? v Praze 1.

Poadavky investora: investor poaduje rekonstrukci kancel?skch prostor.

Číst dál...

Rekonstrukce chodnku Praha 9 - Kyje

Rekonstrukce chodnku Praha 9 - Kyje

Objednavatel: fyzick osoba.

Popis stavby: byt v Praze 9.

Poadavky investora: investor poaduje vybudovn novho zahradnho chodnku.

Číst dál...

Oprava bytu Praha 5 - Stod?lky

Oprava bytu Praha 5 - Stod?lky

Objednavatel: fyzick osoba.

Popis stavby: byt v Praze 5.

Poadavky investora: investor poaduje opravu bytu.

Číst dál...