Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

  • Podřezání zdiva
  • Podbourání zdiva
  • Chemická injektáž
  • Sanační omítky
  • Stěrková izolace a nopová fólie

Izolace vlhkho zdiva provdse vytv?enm infuznch vrt? s nslednou aplikac injektnho prost?edku. Volba injektnho prost?edku se citliv? navrhuje dle p??iny a stupn? zavlh?en zdiva, zasolen zdiva, ale tak druhu, charakteru a sourodosti zdiva. Aplikace chemick injekte ?e dodate?nou horizontln i vertikln hydroizolaci zklad? proti vzlnajc vlhkosti, mrn? tlakov a tlakov vod?.