Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Mapa - po?as

Kalend?

«  říjen 2023  »
poútstčtsone
1Igor
2Olívie / Oliver3Bohumil4František5Eliška6Hanuš7Justýna8Věra
9Štefan / Sára10Marina11Andrej12Marcel13Renáta14Agáta15Tereza
16Havel17Hedvika18Lukáš19Michaela20Vendelín21Brigita22Sabina
23Teodor24Nina25Beáta26Erik27Šarlota / Zoe28Den vzniku ČSR29Silvie
30Tadeáš31Štěpánka
Olívie

Hrdlo?ezy - kupte si nov byty ve straideln ?tvrti

?lnek MF Dnes.Tisc novch byt? namsto zahrdk?sk kolonie. A tak rekonstrukce historick vily. Hrdlo?ezy, ?tvr? s hr?zostranm nzvem, dostihl stavebn boom.

Na mst? bval zahrdk?sk kolonie v Hrdlo?ezech v Praze 9, kter se jmenovala Spokojenost a kde v poslednch letech "spokojen?" p?evali v oput?nch zahradnch domcch stle ?ast?ji bezdomovci, se za?alo stav?t Zelen m?sto.

Tisc novch byt?, park, obchodn centrum se supermarketem, kancel?e a hotel buduje developersk firma Lighthouse Group na hranici Prahy 9 a Prahy 3 p?i ulicch Kon?vova, Spojovac a ?eskobrodsk. Prvn etapa projektu m?e bt dokon?en u b?hem dvou let.

Na patncti hektarech

Nov obyvatel Zelenho m?sta si mohou vybrat (byty se za?aly prodvat letos na ja?e) z bydlen v dvaceti osmi jednopodlanch domech a dvou jedenctipodlanch domech.

Byty jsou v dispozicch od 1+kk po 4+kk s balkony nebo terasami, p?i?em dvoupokojov byt se d po?dit od dvou a p?l milionu korun bez DPH.

V nabdce je nyn prvnch dv? st? dvacet byt?. Z toho je volnch estasedmdest, ostatn jsou prodan nebo rezervovan.

V krat ne p?timinutov vzdlenosti od kterhokoliv domu Zelenho m?sta se nachzej stanice tramvaj a autobusu, kter nov obyvatele zavezou do dvaceti minut do centra m?sta a jet? d?ve na stanici jakkoliv ze t? tras metra.

Dal projekty se stav?j i p?ipravuji

V Hrdlo?ezech se nestav jen Zelen m?sto. Dokon?en u je tak projekt Bydlen Smetanka s estapadesti byty.

Spole?nost Breton finiuje i na stavb? p?ti bytovch dom? Bytov domy Hrdlo?ezsk s dvaasedmdesti byty.

Obdobn soubor, nazvan Horn Hrdlo?ezsk, je rozestav?n. P?ipraven je i dokumentace pro zemn ?zen pro Bytov komplex Divok dol s t?iapadesti byty, kter by m?l vyr?st p?i ulici Mezitra?ov. Tady je investorem firma Divok dol.

Historick vila pot?ebuje opravu

V centru Starch Hrdlo?ez, kter si zachovaly sv?j p?vodn charakter v?etn? nvsi se zvoni?kou z roku 1703, stoj dal historicky zajmav objekt, v n?m by mohly jednou bt i nov byty.

Jde o takzvanou Jirnkovu vilu. Antonn Jirnek byl mecen um?n, jeho bratr Milo zase impresionista ve figurln malb?. Cel budova vily z po?tku osmnctho stolet s rozshlm parkem je dnes v zuboenm stavu.

"Bohuel, stejn? jsou na tom i ostatn hospod?sk objekty v arelu, jejich vznik lze datovat po roce 1600," ?k vedouc odboru vstavby a zemnho rozvoje m?stskho ?adu Praha 9 Vclav Van?k.

Zatm ale nen jasn, zda se v dohledn dob? dohodnou na rekonstrukci a nslednm vyuit historickch budov vlastnci objekt? a p?padn investo?i. Vila se za?ala ji opravovat.

koly a kolky nebudou sta?it

Zatmco na n?kterch jinch mstech hlavnho m?sta starousedlci nov projekty docela vtaj, v Hrdlo?ezech jsou podle Va?ka sp skepti?t. Byli zvykl na sv?j klid i ur?itou izolovanost od ruchu velkom?sta, a o to s p?chodem developer? definitivn? p?ili.

Do ?tvrti se nast?huj postupn? tisce novch lid a za?nou chyb?t v?ci, kterch d?v bylo dost. T?eba msta ve kolch a kolkch. "Vpd investor? starousedlci vnmaj negativn?. Roste dopravn zaten v kdysi klidn lokalit?. Jene prv? fenomn klidu, izolovanosti a p?rody p?ivbil developery do oblasti," vysv?tluje Van?k.

Radnm Prahy 9 nejvce vad, e develope?i stav?j jen nov byty, p?padn? obchody ?i kancel?e. Nov koly a kolky stav?t nehodlaj. Tato skute?nost m?e bt podle Va?ka vnm d?vodem, pro? budou nap?klad rodiny s malmi d?tmi vhat, zda se pro bydlen ve ?tvrti rozhodnou.

Kde najdete Hrdlo?ezy

Hrdlo?ezy le ve vchodn ?sti Prahy, nedaleko vrchu Tbor. Prakticky cel zem pat? m?stsk ?sti Praha 9, pouze mal prouek ?tvrti je sou?st Prahy 10. Hrdlo?ezy dnes ij tak trochu odd?len? od Prahy a vyvjej se v porovnn s okolm vce iveln?. Na p?elomu devatenctho a dvactho stolet pat?ily Hrdlo?ezy s tiscovkou obyvatel jako ves pod okres ikov.

dn vrady, jen straen pocestnch Kdy ?eknete Hrdlo?ezy, tm?? kad usoud, e kdysi se v obci muselo straliv? vradit. Kde jinde by se tak hr?zn nzev vzal?

Ano, v t?chto mstech ?dili kdysi loupen ryt?i, ale tak zl to zase nebylo. Hr?znou pov?st ?tvrti ?ili kdysi dvno mstn hospodt. V podstat? to od nich byl, jak by se dnes ?eklo, dobr marketingov tah. Pov?stn hospoda, kde hospodt vyprv?li host?m o nebezpe?.

Nep?eil to jen Kapr

V sedmnctm stolet byl v Hrdlo?ezech "zapchnut" pan Kapr z Kaprtejna. Tento ?lov?k nebyl p?znivcem ?estv a fungoval jako prokurtor p?i poprav? jedena dvaceti ?eskch pn? v roce 1621.

On jedin se tehdy podvolil, aby p?eloil odsouzenm rozsudek, kter byl cel v n?m?in?. "Nikdo jin z radnch k tomu nenael slu," popisuje kronik? prask m?stsk ?sti Praha 9 Miroslav Kuranda.

Dodv, e Kapr z Kaprtejna byl tak velk sv?dnk, na co zhy doplatil. "M?l v Hrdlo?ezech vinice a mu, ktermu svedl enu, ho prv? v t?ch vincch zapchl," vysv?tluje kronik?.

Mimo dost?el

Smrt Kapra z Kaprtejna je jedinou znmou vradou v tto oblasti. Jene tato udlost nem?la vliv na nzev obce, protoe Hrdlo?ezy se u dvno jmenovala.

Na za?tku estnctho stolet toti ?tvrt vedly vznamn csa?sk cesty. A v okolnch lesch byli loupenci, kte? p?epadvali a okrdali obchodnky vezouc zbo. Majitel panstv rad?ji nechali roz?it silnici, aby se lapkov nemohli schovvat v k?ov a aby povozy na n byly vzdleny na tehdej dost?el pistole.

Raritou byla jedna silnice, kter vedla skrz dv?r. "Vybudovala se tak kv?li bezpe?nosti. Proto, aby diplomat, kte? zde nocovali, byli ochrn?ni stejn? jako jejich nklad," ?k Kuranda.

Hospodt to m?li promylen, straili pocestn, aby vyd?lali

Na noc se brny dvoru zamykaly. Kolik v t?chto mstech bylo p?epadeno a okradeno obchodnk?, nikdo netu, avak byli to sami hospodt, kte? tyto historky o vrad?n vykldali na potkn a oivovali. A pro??

"No p?ece, aby pocestn vystraili, co znamenalo, e kad z nich pak rad?ji zaplatil n?jak penz za jdlo a nocleh v hostinci, ne by se utbo?il n?kde na mtin? nebo cestoval p?es noc," dopl?uje Kuranda. Budova, kde hostinec v Hrdlo?ezech byl, stoj dodnes, ale jako restaurace u neslou.