Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Otázky odpovědi - fasádní práce

Chceme zrekonstruovat vesnicky dům který stoji ihned u neudržované bahnité silnice. Fasáda je v hrozném stavu a je velmi špinavá. Jaký druh omítky fasády můžete nabídnout? Existuje něco odolného a omyvatelného?

Pokud je fasáda natolik extrémně zatížená odstřikující vodou, jak vyplývá z Vašeho popisu, nezdá se být použití jakékoli omítky ideálním řešením. Veškeré šlechtěné omítky jsou sice omyvatelné, ale zároveň jsou také velmi porézní a jejich pravidelnou údržbu omýváním tak extrémního znečištění nelze doporučit. Jako nejlepší řešení se jeví obložení stěny keramickým obkladem.

Lze nanášet na podbití krovu u RD s OSB desek akrylátovou nebo silikonovou dekorativní omítku?

Ano. V daném případě je otázkou, kvalita a typ použité penetrace a stejně tak, kvalita použité stěrkovací hmoty. Na podklady typu OSB lze nanášet akrylátovou nebo silikonovou omítku, nejprve je ale použit buď speciální kontaktní můstek a kvalitní stěrku ze systému ETICS nebo případně lze postupovat "jednokrokově" (bez penetrace nebo můstku) s použitím speciální vysoce modifikované stěrkové a lepící hmoty určené na dřevěné podklady.

Jak dlouho schne venkovní mozaiková omítka marmolit?

Doba schnutí Mozaikové omítky je dle technického listu cca 3 dny při normálních podmínkách (20 °C, 65 % relat. vlhkosti vzduchu). Je-li chladno a deštivo, je nutné počítat s tím, že se tato doba adekvátně prodlužuje a je závislá na konkrétních povětrnostních podmínkách.

Máme v úmyslu použít Mozaikovou omítku Marmolit jako finální povrch soklu činžovního domu, prosím o informaci zda je možno na tuto omítku aplikovat antigraffiti nátěr?

Na mozaikové omítky v soklových partiích budov se antigraffiti prostředky běžně aplikují. Volba nátěru probíhá jednak dle jeho použitelnosti tzn. nátěr musí mít deklaraci vhodnosti na disperzní povrchy. Pozor existují antigraffiti nátěry pouze na minerální podklady jako jsou vápenné a vápeno-cementové omítky, keramické obklady, kámen apod. a ty pro daný účel nejsou vhodné, ale i antigraffiti univerzální pro minerální i disperzní poklady. Dalším faktorem při výběru je doba funkčnosti antigraffiti prostředku. Existují prostředky "jednokrokové", kdy po znečištění chráněného povrchu se při odstraňováni graffiti "omyje" i vlastní ochranný prostředek a ten se musí obnovit, a pak existují antigraffiti s dlouhodobým účinkem, které vydrží několikanásobné odstranění graffiti.

Máme 10 let starou zateplovanou fasádu, omítka je silikonová (značku nevím - prováděla stavební firma). Jelikož je u poměrně frekventované silnice a byla použita velká zrnitost, omítka je velmi špinavá. Poradili byste mi, jaký druh vaší omítky by bylo možné použít na nanesení nové vrstvy, aby se omítka tak nešpinila a dobře přilnula na současný podklad, případně máte nějaký speciální ochranný nátěr (případně barvu na fasádu), kterým by bylo možné současnou omítku očistit, aby se tak nešpinila?

Nanesení nové vrstvy omítky není možné. Současná omítka by se musela srovnat do hladka s pomocí stěrkovací hmoty, neboť uvádíte že omítka je hodně zrnitá. Omítku lze přetahovat bez srovnání pouze tak, že se na jemnější podkladní omítku natáhne hrubší (na 1,5 mm Z lze aplikovat 2,0 mm Z). Rýhované omítky musí být srovnány vždy. S aplikací barvy by rovněž mohl nastat problém, pokud neznáte výrobce omítkoviny. Z praxe jsou známy případy, kdy výrobky dvou různých výrobců spolu nepsprávně reagovali. Jako řešení lze doporučit očištění fasády tlakovou vodou, poté fasádu opatřit adhezním můstkem, který do jisté míry vytvoří oddělovací vrstvu mezi omítkou a následným nátěrem. Jako nátěr pak doporučujeme použít - silikonovou fasádní barvu, která je ze všech vyráběných druhů nejodolnější proti ulpívání nečistot.

Jaké jsou rozdíly u fasádních nátěrů akrylátových, silikonových a silikátových?

Akrylátové barvy - jsou pojeny akrylátovými disperzemi, což zaručuje jejich výbornou přilnavost k povrchu a nízkou nasákavost. Nicméně difúzní odpor je vyšší (nižší paropropustnost) než u ostatních systémů. Nejsou určeny na objekty špatné izolované proti vodě (staré historické budovy atd.). Silikátové barvy - mají výborný difúzní odpor a dobrou mrazuvzdornost. Jsou určeny pro vyzrálé omítky, které nebyly natřeny akrylátovými nebo silikonovými nátěry. Jsou mimořádně vhodné pro historické objekty a sanační práce. Silikonové barvy - spojují do jisté míry přednosti předcházejících typů. Díky menšímu obsahu akrylátových disperzí mají mnohem nižší difúzní odpor. Jejich velmi nízká nasákavost je zaručena vysoce hydrofobním silikonem. Pokud mají "poctivé" složení jsou obvykle dražší o 50 - 100% než barvy akrylátové.

Na rod. domku, který je umístěn u hlavní cesty máme udělanou novou omítku. Jakou barvu byste doporučili použít - silikonovou či akrylovou?

Pokud má Váš domek vyřešenou vodorovnou izolaci proti vzlínající vodě doporučujeme použít fasádní barvu akrylátovou. V případě, že domek má problém s vodorovnou izolací proti vodě, bude vhodnější použít fasádní barvu silikonovou. U všech nabídnutých variant řešení je důležité použít penetraci. Penetrace jednak zpevní podklad a zároveň vyrovná savost natíraného podkladu.

Na fasádu hodně prší, jaký typ omítky by jste doporučili? Akrylátovou, nebo silikonovou?

Na stěnu kterou prší, jsou vhodné jak akrylátové, tak silikonové omítky, je ovšem nutné zabránit, aby se ale voda dostala za tenkovrstvou omítku do zdiva, nebo do podkladní jádrové omítky - nutné pečlivě zpracované detaily. Pokud se jedná o stěny vytápěného prostoru, zvážili bychom, vzhledem k stále narůstajícím cenám paliv, možnost dodatečné tepelné izolace. Cena tepelného izolantu, který nebude v celkové povrchové úpravě tvořit vysokou položku, se vrátí v úspoře energie.

Proč se všeobecně nedoporučuje natírání fasád za přímého slunce?

Natíráním na přímém slunci dochází k rychlému odparu vody, tím nanášený film nemá dostatek času pronikat do podkladu a navzájem vytvářet ideální vazby. Je tedy riziko menší přídržnosti, nedostatečného vytvoření vazeb mezi molekulami nátěru a tím riziko menší pevnosti, zvýšení nasákavosti, snížení mrazuvzdornosti apod. Zároveň na přímém slunci není ani příjemná aplikace, nanášená hmota rychle vysychá a špatně se napojuje.