Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Otázky odpovědi - koupelny

Jak dlouho schne lepidlo na obklady?

Lepidlo při teplotě místnosti cca 20°C  vyschne v průmeru 1 mm za 1 den.

Jak odstranit z dlažby zaschlé lepidlo, které na ní zůstalo po pokládce?

Větší nánosy lepidla by se měly odstraňovat vždy před zatvrdnutím čistou vodou. Ktyž lepidlo ve větších nánosech zatvrdne,  je potom možné jej odstranit už jen mechanicky. Tenké cementové povlaky potom lze odstraňovat speciálními čisticími prostředky, které lze koupit například v Hornbachu.

Lze na starou dlažbu rovnou lepit novou dlažbu?

Pokud je stávající obklad neuvolněný, je možné na něj lepit kterýmkoli flexibilním lepidlem.

Existuje norma která řeší výšku obkladu v koupelně a WC?

Norma určující výšku obkladů neexistuje. Pokud je v projektové dokumentaci uvedena výška obkladů, je jakýkoliv požadavek na změnu nutno řešit na základě smluvního vztahu dohodou. Obecně si výšku obkladu stanoví investor po domluvě s projektantem popř. Dodavatelem. Běžná je výška obkladu shodná s výškou dveřního otvoru.

Jsou nějaké normy na standardní vybavení bytu před kolaudací, konkrétně mam na mysli podlahy, obklady a dlažba v koupelně a WC?

Standard vybavení bytu není stanoven předpisem. Je specifikován projektem, případně upřesněn smlouvou.

Jaká norma řeší nerovnosti a hloubku spáry obkladů a dlažeb?

Pokládky a nerovnost obkladů a dlažeb řeší ČSN 73 34 51, kde se uvádí: tolerance je plus minus 3 mm pod 2 m latí. Postup měření : Dvoumetrová lať se umístí na pásky o rovnoměrné a známé tloušťce 3 mm. Za použití pravítka nebo měrného klínu se změří největší vzdálenost mezi jeho povrchem a latí. Odchylka od přímky je ukazatelem rovinnosti. Hloubku spáry žádná norma ani předpis neřeší. V odborných materiálech se uvádí, že spáry by měly být rovné a jejich tloušťka a hloubka by měly být odpovídající typu, velikosti a rozměrových tolerancí, vlastnosti podkladu, způsobu provádění, očekávaného použití a očekávaného zatížení obkladu (dlažby).