Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Otázky odpovědi - malířské práce

Jak se vypočte plocha pro malířsképráce?

Chce-li si zákazník udělat předběžný výpočet ceny zakázky, častou chybou bývá to, že vychází z čisté plochy stěn a stropů a odečítá okna a dveře. Protože všechny místnosti mají dveře a většina nějaké okno, jsou podle toho pro zjednodušení koncipovány i jednotkové ceny a způsob výpočtu plochy. Vychází se z největších jmenovitých rozměrů místnosti (vč. větších výklenků) a přičítají se průvlaky, sloupy, apod. Plocha otvorových prvků a nemalovaných ploch se odečítá pouze v případě, žemají jednotlivě větší plochu než 4m2 a odečítá se plocha přesahující tyto 4m2.

Jak se vypočte plocha pro lakovaní oken a dveří?

U šroubovaných oken v panelácích se počítá z největších vnitřních rozměrů rámu zvětšených o 6cm na každé straně, krát 4 strany, plus případná plocha parapetu. Plocha špaletových oken (starší zástavba) se počítá stejně,bez přídavku a připočítává se plocha špalety (prostor mezi okny). Někdy je třeba připočítat plochu tvz. truhlíku - horní prostor mezi okny pro rolety. Plocha dveří je dána rozměry krát 2 strany, plus rozbalená plocha zárubní (dřevěných). Plechové zárubně do 0,9m šířky se počítají od kusu. Výplňové, zasklené a profilované dveře se ohodnocují koficientem, rovněž tak dveře nad 2,15m výšky.

Kde provádíte lakováni oken?

Pro lakýrnické práce je třeba vyčlenit jednu místnost nejlépe v adaptovaném bytě s volnými stěnami pro opírání křídel oken. Je možné použít např. i sušárnu v domě, aleznačně se tím prodlouží manipulační trasy, které je nutno započítat do ceny.

Po opravě vnitřní části zdi omítkou a štukem a po vymalovaní Primalexem, se objevuje bílá mapa na místě opravy. Co je příčinou?

Opravené místo nebylo dostatečně vyzrálé a zbytková vlhkost difundující do prostoru vynesla rozpustné soli na povrch štuku. Především se může jednat o hydroxid vápenatý (vápenný hydrát) který je významnou pojivovou složkou omítek. Jedná se o celkem banální estetický nedostatek, který se můžete pokusit odstranit mechanicky (přebroušením) a překrytím kvalitním nátěrem.

Chceme vymalovat byt, máme viditelné napojení štuku na stěně. Lze ho odstranit?

Dodatečné zaretušování viditelného napojení omítek v ploše není možné. Povrch lze sjednotit stržením a jednotným přeštukováním celé plochy. Pro dorovnání povrchu v interiéru připadá také v úvahu také např. přestěrkování plochy pomocí sádrové stěrky. Její finalizace se pak provádí brusnou síťkou nebo smirkovým hladítkem - výsledkem je velmi hladký povrch.

Chceme vymalovat obývací pokoj a chtěl bych poradit jaká barva bude asi tak nejlepší. Všude slyším chválu barvy oranžové, žluté nebo podobné barvy.

Pouze z emailu bohužel nelze zákazníkům navrhovat barevné kombinace. Existují 3 základní pravidla pro výběr barev:

  • Charakter místnosti - obývací pokoj - místo, kde pulzuje život, měl by být vymalován teplými barvami.
  • Orientace ke světovým stranám - prostory s nedostatkem světla by měly být vymalovány teplými barvami a naopak.
  • Rozměry místnosti - tmavé, syté barvy místnost opticky zmenší.

Jak nejlépe ošetřit stěny bytu, které jsou načichlé zápachem. Jde o letitý zápach způsobený nedostatečným větráním, zplodinami z vaření a nedostatečnou hygienou bývalých obyvatelů?

Doporučujeme tento postup. Stěny seškrabané až na štukovou omítku vyspravit štukem nebo tmelem, následně přetřít vápnem na bílení. Takto ošetřené místnosti je třeba vytápět a hlavně intenzivně větrat. Největším problémem stavby podle popisu bude zřejmě vysoká vlhkost ve zdech a jiný způsob jak ji odstranit, než větráním a vytápěním neexistuje. Po vysušení použít penetraci a po jejím zaschnutí vhodnou barvu.

Za jak dlouho by bylo možné aplikovat barevné nátěry v interiéru po provedení štuku v rekonstruovaném bytě?

Doporučujeme nechat omítky dokonale vyzrát alespoň 4 týdny (při teplotě nad 20°C), aby nedocházelo k chemické reakci podkladu s barvami, což by se projevilo skvrnami a změnou odstínu.

Jak zvolit penetraci a vrchní nátěrovou hmotu do zakouřené místnosti?

V místnosti, kde se kouřilo, je nebezpečí prostupování tzv. nikotinových skvrn. Méně viditelné je toto prostupování u obyčejných barev, které nejsou dokonale bílé, jako např. Primalex Standard. U bělejších barev, jako např. Primalex Polar, nebo kolorované barvy, bude pravděpodobně nutné použít základní izolační nátěr Primalex Primer, který zabrání prostupování skvrn. Na něj pak aplikujeme požadovanou barvu.

Provádíte malování vnitřních interiérů v zimní období?

Pokud je zaručena běžná pokojová teplota, lze říci že vliv ročního období na malování interiérů nemá vliv na kvalitu maleb v interiéru. Je však samozřejmé, že vnější podmínky ovlivňují práci malíře i v interiéru, zvláště pak rychlost schnutí, možnost větrání apod.

Jaky rozdíl mezi stěrkou a štukem?

Stěrková hmota i štuková omítka slouží k povrchové úpravě stěny před aplikací malířských nátěrů. Rozdíl mezi stěrkou a štukovou omítkou je v jejich výsledném vzhledu, který je dán jemností stěrky a naopak hrubostí štukové omítky. Oba materiály jsou vhodným podkladem pro malířské nátěry. Ideálním podkladem pro oba typy materiálu je hrubá jádrová omítka.