Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Otázky odpovědi - sádrokartony

V rodinném domě objevují praskliny vnitřních omítek - zřejmě jako důsledek "sedání" stavby. Praskliny se objevují i v místech kotvení sádrokartonových podhledů v rozích místnosti. Prosím o doporučení vhodného způsobu opravy.

Pokud je to pouze v rohu podhledu ze sádrokartonu a spáry se začínají zvětšovat, není to dosedáním stavby, ale nesprávně provedeným podhledem. Mezi sádrokartonovými deskami musí být mezera 2-3 mm, která se vyplní sádrovým tmelem. Tatáž mezera musí být i ve styku sádrokartonu a zdi. Tato mezera se ale zde vyplňuje akrylátovým tmelem. Pokud zde vůle není, je možné, že sádrokarton při objemových změnách vyvozených změnou vlhkosti a teploty tlačí do omítky a vytváří trhliny. Spáru mezi podhledem a omítkou je nutno proškrabat nebo vyřezat na tloušťku 2 mm. Tuto spáru a praskliny vyplnit akrylátovým tmelem. Tmel je přetíratelný (nepoužívat silikonový tmel, ten nelze přetřít).

Je možné na SDK nanášet štuk?

S důvodu různé roztažnosti materiálu klasický vápenný štuk nenanášíme. Může praskat a odlupovat se. Existuje ovšem - zatíraná omítka tenkovrstvá jemná (Cemix, označení 043 b), s pomocí které lze dosáhnout klasické štukové povrchové struktury.