Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Otázky odpovědi - sanace

Je nutné mít stavební povolení na podřezaní zdiva?

Obecně lze říci, že pokud stavební činnost zasahuje do statiky objektu, je třeba vyřídit stavební povolení.

Podřezání stěn je jen jedna možnost jak se zbavit vlhkosti?

Podříznutí stěn a vytvoření spojené "izolační vany" s hydroizolací podlahy je nejzaručenější způsob jak zbavit objekt vlhkosti. Existují i jiné metody pro případ že zdivo není možné podříznout, např. injektážní clony. Pomocné metody, které zlepšují vzhled zdiva ale neodstraňují vlastní problém jako jsou vlhkostně - sanační omítky, samostatně dělat nedoporučujeme. Vždy by měly být doplněny (pokud je to možné) účinným opatřením, které zabrání průniku vlhkosti do zdiva.

Lze na sanační omítku natáhnout marmolit v oblasti soklové části?

Sanační omítky obecně mají velmi nízký součinitel difuzního odporu, tedy jsou schopné snadno přenášet vodu z podkladu do okolí ve formě vodních par.
Další funkcí sanační omítky je její schopnost ukládat v sobě sůl, která je zanášena do omítky z podkladu. Proto je doporučováno u krycích vrstev na sanační omítky, aby měly také co nejnižší hodnotu ekvivalentní difúzní tloušťky a to menší než 0.2 m. Marmolit jako vrchní vrstva na sanační omítky není vhodná. Marmolit je na bázi akrylátových pryskyřic, které se obecně vyznačují velmi nízkou difúzí vodních par. Sanační omítka by v případě zakrytí marmolitem nasákla vodu z vlhkého podkladu a brzy by došlo k jejímu poškození.

Při podřezaní dojde k popraskaní zdi domu?

Při správně provedeném podřezávání a důkladném klínování k popraskání zdiva nedojde. Vždy záleží na systému provádění.

Jak daleko jezdíte dělat sanace vlhkého zdiva?

Sanace vlhkého zdiva provádíme po celé republice. Při cestách mimo Prahu si účtujeme náklady na dopravu, případně ubytování.

V novostavbě během několika dnů, kdy se nevětralo, objevila plíseň na betonu, sádrokartonu. Jaké jsou možnosti vypořádání se s tímto problémem?

Za jediné možné a správné řešení považuji novostavbu řádně větrat a tím zajistit snížení vysoké vlhkosti. Ve většině případů je plíseň doprovodným jevem vysrážené vody na stavební konstrukci.

Na omítce zasklené lodžie panelového domu se objevují vždy na podzim a v zimě stopy plísně. Jaký postup obecně a jakou protiplísňovou ochranu byste doporučili?

Nepopisujete přesně o jakou stěnu se jedná, jakého je složení a jak je zatěžována teplem a vlhkostí. Pravidelné objevování se plísně na stěně v zimních měsících ukazuje, že by mohlo docházet ke srážení vzdušné vlhkosti na studených površích konstrukce a následnému plesnivění. Pokud se jedná o konstrukci, která je z jedné strany ochlazována a z druhé strany je přístup teplého vlhkého vzduchu, dochází pravděpodobně ke kondenzaci a toto lze řešit dodatečným tepelným doizolováním.