Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Otázky odpovědi - strojní omítky

Dokončili jsme novostavbu RD a na jaře bychom chtěli dělat fasádu bez zatepletí, RD je postaven z Ytongu. Jaké jsou nejlepší materiály na fasádu ?

Variant řešení je mnoho. Možné kombinace materiálů jsou uvedeny v katalogu Cemix Syste. Příslušná část katalogu je ke stažení na odrese: katalog. Vnější omítky na pórobetonové zdivo naleznete na poslední stránce tohoto dokumentu. Volba konkrétní kombinace potom záleží na Vašich osobních preferencích.

Na 3 měsíce staré fasádě se při teplotách pod nulou prokreslí spáry a síť trhlin. Skladba stěny je Ytong 375 mm, penetrace, 2 x stěrka s perlinkou. Co je příčinou?

Tato skladba povrchové vrstvy není příliš vhodná a nenajdete ji v doporučených omítkových skladbách jak Ytongu tak a i výrobců omítkovin. Příčinou prokreslování spár a trhlin muže být více: nevyschlé Ytongové zdivo před stěrkováním, příliš pevná neprodyšná stěrka, rozdílný difúzní a tepelný odpor Ytongu a zdicí malty bez dostatečně silné vyrovnávací omítky. Aby tato skladba fungovala, nesměla by být mezi jednotlivými bloky Ytong žádná malta. Poněvadž se jedná o zdicí systém na velmi prodyšném pórobetonu a tenké spáře z cementové tenkovrstvé malty, musí se použít silnější vrstva vyrovnávací omítky, nejlépe tepelně izolační. Vrstva omítky by měla být min. 15 až 20 mm. Doporučujeme celou skladbu předělat: sundat perlinku, oškrábat lepidlo (částečně), očistit popraskané spáry Ytongu do hloubky 10 mm, adhezní můstek do spár, 1-denní přestávka, zadělat praskliny vhodnou omítkou na Ytong nejlépe tepelně izolační, 1-denní přestávka, adhezní můstek celoplošně, vhodná omítka na Ytong 15-20 mm nejlépe tepelně izolační.

Jaka omítka je vhodná na stěnové vodní topení/chlazení?

Pro omítání stěnového topení/chlazení doporučujeme omítky s co nejvyšší tepelnou vodivostí. Tento parametr je u omítek dle ČSN EN 998-1/2003 uváděn jako tabulková hodnota dle objemové hmotnosti. K nejlépe tepelně vodivým omítkám patří omítky s vysokou objemovou hmotností.

U rodinného domu máme velké praskliny v zdi, jedná se o starší stavbu, pomohlo by zpevnit stavbu omítnutím a jakou omítkou?

Každé posouzení podobného defektu je potřeba vždy hodnotit vizuálně, aby bylo možné určit jeho příčinu a řešení. Každopádně popisovaný problém poukazuje s největší pravděpodobností na statický problém. Pokud je tato domněnka správná, pak napětí, které vzniká ve zděné konstrukci a způsobuje porušení samotných zdicích prvků, je tak velké, že není možné, aby jej dokázal vyřešit jakýkoli druh omítky.

Jaká je minimální doporučená tloušťka jádrové omítky při omítání vnitřních příček jádrovou vápenocementovou omítkou na Ytongové stěny?

Pokud se předem vyplní spáry Ytongu, tak lze nanášet vápenocementovými omítkami tloušťky od 10 mm. Nedodržení min. tloušťky omítky hrozí prokreslení (propadnutí) spár nebo i popraskání omítky ve spárách, snížení pevnosti omítky (rychlé odsátí vody do podkladu) a tím její sprašování.

Jaka je minimální doporučená tloušťka jádrové omítky při omítání vnějších zdí jádrovou vápenocementovou omítkou?

U vnějších omítek je min. tloušťka 15 mm.

Chceme na fasádu celoplošně nalepit obkladový kámen. Fasáda zatím není omítnuta.Jaky druh omítky použíjté, když technické listě obkladů nedoporučují vápenaté omítky ale cementové omítky. Obávám se toho, že cementová omítka vše uzavře a nebude dýchat...

Jako podklad pod kamenný obklad je nejlépe použít pevné cementové omítky, zejména když je kámen těžký. Pokud je zatížení (součet váhy kamene, lepidla a spárovací hmoty) větší než 25 kg/m2 je nutné jako podkladní vyrovnávací vrstvu použít Cemix Soklovou omítku ruční (132), nebo Cemix Soklovou omítku strojní (042). Tyto omítky mají zvýšenou pevnost - CS IV (více než 6 MPa) oproti obyčejným vápenocementovým CS II (1,5 až 5,0 MPa) a vápenným CS I (0,4 - 2,5 MPa). Mají také zvýšenou přídržnost (větší než 0,3MPa). Omítky jsou sice pevné a hutné, ale jsou také provzdušněné chemickými napěňovadly, takže jsou poměrně prodyšné (µ = 25), kamenný obklad je minimálně 10x neprodyšnějš.

Lze štukovat druhý den po aplikaci vápenocementových omítek?

Je to nesystémové, ale dělá se zcela běžně, že se jádro druhý den štukuje. Jediným rizikem je, že vysychající jádrová omítka má tendenci praskat (v závislosti na tloušťce vrstvy), což je normální jev. Pokud je jádro už vyschlé, pak štuk tyto prasklinky vyretušuje. Kdežto když praskne omítka se štukem společně, tak se musí vše přeštukovat.

Je vhodné použit sádrovou stěrku do sklepů na vlhké stěny a na stěny okolo vnitřního bazénu?

Základním předpokladem používání omítek s obsahem sádry je jejich použití v prostorách, kde nehrozí jejich styk s vlhkostí. V opačném případě hrozí velmi rychlá degradace a destrukce.

Jaké jsou výhody sádrových omítek oproti klasickým vápenocementovým?

Sádrové omítky v novostavbě mají několik výhod oproti klasickým vápenocementovým. Vysoký počáteční nárůst pevností - objemově stabilnější. Do 24 hodin jsou vytvrdlé, pak již pouze vysychají. Lze jimi provádět různé tloušťky omítek bez rizika smrštění. Lepší pohoda prostředí - zejména v 1 roce po aplikaci jsou vápenocementové omítky tzv. surové - dochází ke karbonataci vápna. Povrch může být u sádrových omítek filcovaný nebo gletovaný (u vápenocementových pouze filcovaný), gletovaný - vyhlazený povrch omítky je výhodou, zejména pokud jsou příčky ze sádrokartonu a gletované omítky jsou na vnitřní straně  obvodového zdiva - stejně hladký povrch v celé místnosti.

Jaká je povolená odchylka rovinatosti vnitřních omítek a jaká norma řeší nerovnosti vnitřních stěn?

Rovinatost vnitřních omítek řeší norma ČSN EN 13914-2, kde je uvedeno, že rovinatost je 4 mm na dva metry. Rovinatost omítek je závislá na tloušťce a materiálu omítek a na podkladu. Velmi záleží i na způsobu nanášení. Měří se odchylka na 2m lati. Odchylky od roviny se nesčítají, měří se pouze odchylka na 2m lati.

Firma mi provedla vnitřní omítky,které mají, dle mého názoru velkou hrubost a vrypy od hladítka. Majitel firmy tvrdí, že je to standart a že vše zakryje malba ve 3 vrstvách. Že chci za standardní cenu nadstandardní kvalitu. Je nějaká norma hrubosti omítky a dá se vůbec změřit (určit) je li to standardní hrubost či nikoliv?

Norma ani předpis na určení hrubosti neexistuje. Je nutno postupovat dle projektové dokumentace (typ omítky) a ustanovení smlouvy o dílo, případně je nutno se s firmou dohodnout.

Jak daleko jezdíte dělat strojní omítky?

Aplikací strojních omítek provádíme v Praze a Středočeském kraji. Při cestách mimo Prahu si účtujeme náklady na dopravu, případně ubytování.