Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Otázky odpovědi - zámkové dlažby

Jak pečovat o dlažbu v zimním období?

Mechanickým odstraňováním sněhu, je však třeba vyvarovat se používání kovových nástrojů lze ji chemicky ošetřovat (solit), je však nutné dodržet dávkování soli na 1 m2 dle vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Jakým způsobem udržovat dlažbu pro nevidomé?

U dlažby pro nevidomé doporučujeme pouze chemické ošetřování při mechanickém ošetření by mohlo dojít k poškození (odštípnutí) výstupků na nášlapné ploše.

Jak se zbavit trávy ve spárách dlážděné plochy?

Pravidelným sekáním trávníku na sousedních plochách ve správných agrotechnických lhůtách a standardním úklidem nebylo - li zamezeno prorůstání zeleně tímto způsobem, doporučujeme ji odstranit speciálními chemickými prostředky, např. postřikem přípravky ROUNDUP nebo CASORON G.

Jak se zbavit mechu ve spárách dlážděné plochy?

Mechanickým ošetřením proudem vody lze rovněž použít chemický přípravek "HG - odstraňovač mechů a řas".

Jak vybrat správnou výšku dlažby?

U výšky dlažby je třeba dodržet základní pravidla podle míry zatížení dlážděné plochy:

  • Výška 3, 3,5 a 4 cm - pro ryze pochozí plochy.
  • Výška 5 a 6 cm - pro pochozí plochy a plochy s občasným pojezdem osobních aut (u dlažeb na terasy je
  • pojezd možný pouze při pokládce na betonové lože).
  • Výška 8 cm - pro pojezdové plochy.
  • Výška 10 cm - pro plochy s extrémním zatížením.
  • Výška 16 cm (velkoformátové dlažby) - pro pojezdové plochy.

Lze dlažbu o výšce 6 cm použít na plochy s občasným pojezdem?

V případě pojezdu pouze osobními vozidly ano je bezpodmínečně nutné zvýšit tloušťku podkladních vrstev s řádným hutněním každé z nich.

Jak zvolit správnou výšku palisád?

Palisády musí mít 1/3 výšky kotvenu v betonovém loži.