Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

 • Strojní omítky

Anhydritové podlahy

Hledáte kvalitní, rychlé, logisticky nenáročné a přitom finančně odpovídající řešení Vaší podlahy? Řešení zní: lité samonivelační anhydritové potěry.

Jedná se o hotové suché směsi různých pevnostních tříd a zrnitostí. Dodávány v pytlích nebo mobilním sile, které je vybaveno mísícím a čerpacím zařízením. Okamžitě připravené pro aplikace bez potřeby užití dalšího strojního zařízení. Potěry jsou složené ze směsi síranu vápenatého (tzv. anhydritu), minerálních plniv a dalších přísad zlepšujících samonivelační vlastnosti. Aplikovatelné v tloušťce již od 30 mm!

Výhody oproti klasickým betonovým potěrům:

 • Výrazná časová úspora - vysoký výkon lití cca 2000 m2 / den.
 • Minimální skladovací plocha pro materiál na staveništi.
 • Jednoduchá, snadná a přesná realizace potěrů v členitých plochách bytových interiérů.
 • Menší pracnost - úspora pracovníků, tedy mzdových nákladů.
 • Vysoká homogenita bez nároků na zhutňování a hlazení.
 • Bez nutnosti přidávání plastifikátorů u vytápěných podlah.
 • Absence přídavného strojního zařízení při aplikaci - vrátky, výtahy, jeřáby.
 • Aplikace do vzdálenosti 120 m od sila a do výšky 30 m.
 • Kompenzované smrštění, tzn. větší plochy bez nutnosti dilatačních spár - bezespará podlaha.
 • Bez nutnosti užití výztužných sítí (Kari sítí) - dobrá pevnost v tahu za ohybu.
 • Dokonalá rovinatost - max. 2 mm/2 m délky. Pevnost v tlaku srovnatelná s cementovými potěry.

Rychlá aplikace v RD:

 • 1. den - pokládka izolantu, separační fólie a dilatace.
 • 2. den - vlastní lití.
 • 3. den - samonivelační anhydritový potěr je pochozí.

Hotová plocha připravena k pokládce finální vrstvy bez potřeby dalšího vyrovnání: parkety, plovoucí podlahy, koberce, PVC, linolea, dlažby.
Menší tloušťka potěru v porovnání s betonovým potěrem, a tím i menší zatížení stavební konstrukce.