Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

  • Podřezání zdiva
  • Podbourání zdiva
  • Chemická injektáž
  • Sanační omítky
  • Stěrková izolace a nopová fólie

Sanace

Trápí vás vlhké zdivo? Hledáte řešení? S námi jej naleznete! Firma Stavoreko s.r.o. v tandemu s partnerem ATELIER DEK nabízí komplexní řešení problému vlhkého zdiva.

O způsobu sanace vlhkého zdiva rozhodneme na základě stavebního průzkumu, analyzujícího jednotlivé příčiny poškození. Průzkum zhodnotí příčinu zvýšení vlhkosti, obsah solí a stupeň nasycení zdiva vodou. Součástí průzkumu je popis a vyhodnocení odebraných vzorků zdiva a omítek. Podle výsledku průzkumu se určí postup provádění a návaznost sanačních opatření. Zvolené metody budou úměrné výsledkům analýzy a v případě památkově chráněných staveb respektovat ochranu historických materiálů.

Na základě průzkumu Vám vypracujeme cenovou nabídku na provedení sanačních prací. Cesta k úspěšnému řešení problému vlhkosti zdiva vede od stanovení příčin, přes návrh a realizaci sanace, až k úspěšnému odstranění problémů.