Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Hodiny

Čas jsou peníze...
1
 1. Chci vypo?tat cenu - anhydritovch podlah.
 2. Kalkulace ceny strojnch omtek. Vypl?te prosm nsledujc on-line formul? pro vpo?et ceny strojnch omtek. Pokud Vm n?co nen jasn, nevhejte ns kontaktovat.
 3. Vechna pole ozna?en (*), jsou povinn...
 4. Poadovan typ omtky(*)  Zadejte poadovan typ omtky...
 5. Up?esnit typ omtky (*)
  Up?esn?te typ omtky...
 6. Typ objektu(*)

  Uve?te typ objektu...
 7. Up?esnit typ objektu (*)
  Zadejte typ objektu...
 8. Rok vstavby, objektu(*)

  Zadejte rok vstavby...
 9. Up?esnit rok vstavby (*)
  Up?esn?te rok vstavby...
 10. Druh zdiva(*)


  Zadejte druh zdiva...
 11. Up?esnit druh zdiva (*)
  Zadejte druh zdiva...
 12. Plocha pro proveden(*)
  Zadejte plochu pro proveden...
 13. Poadovan prce chci provd?t v(*)
  Zadejte kde je chcete provd?t prce...
 14. P?edpokldan termn realizace(*)
  Zadejte p?edpokldan termn realizace.
 15. Jmno / p?jmen(*)
  Zadejte jmno...
 16. E-mail(*)
  Zadejte V e-mail...
 17. Telefon(*)
  Zadejte V telefon...
 18. Adresa stavby(*)
  Zadejte adresu stavby...
 19. Poznmka
  Zadejte text poznmky...
 20. Souhlasm s poskytnutm osobnch daj? pro firmu Stavoreko s. r. o., za ?elem dosti o vpo?et ceny strojnch omtek(*)
  Bez souhlasu nelze dost odeslat...
 21. Opite kd z obrzku

    ?Neplatn vstup...

Orienta?n cenk SO

Omtky dodvme v?etn? rohovch omtnk?, lit na okna (APU), bandovn spoj? r?znch materil?, zakryt otvor? (oken a dve?), klidu. V cen? nen litovn a omtn oblouk?, klenbovch strop?, pil?? a okrasnch hran.

 • Omtka st?n jdrov do tl. 15 mm
 • 190 K?/m2
 • Omtka st?n jdrov do tl. 15 mm + tuk
 • 270 K?/m2
 • Omtka st?n sdrov jednovrstv do tl. 10 mm
 • 260 K?/m2
 • Omtka st?n vpenosdrov do tl.10 mm
 • 250 K?/m2
 • P?platek za kad 1 mm vpenocementovch omtek
 • 10 K?/m2
 • P?platek za kad 1 mm sdrovch omtek
 • 15 K?/m2
 • P?platek za kad 1mm vpenosdrovch omtek
 • 15 K?/m2
 • St?rka sdrov do 3mm
 • 170 K?/m2
 • Mont a demont leen
 • 85 K?/m2
 • Prce v hodinov sazb?
 • 200 K?/hod