Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Co je zapot?eb pro stanoven ceny p?i rekonstrukci, nebo co si musm p?ipravit?

Kad zkaznk si p?eje, pokud mono, co nejp?esn?j stanoven ceny. Proto je nutn aby si majitel rekonstruovannemovitosti, nebo jej ?sti, dob?e promyslel co a kde bude opravovat (renovovat), p?estavovat apod. Je nutn zapsat poadovan kony, to znamen ur?it zadn. Pokud se jedn o men rekonstrukci: bytovho jdro, pokoje, fasdy, cenu spo?tme na zklad? zam??en a zadn. Pokud se jedn o rekonstrukci v?t: p?dn vestavba, p?estavba, zsah do statiky objektu apod., je nutno zpracovat projektovou dokumentaci. V jakm reimu si p?eje postupovat p?slun stavebn ?ad, zjistte na ?ad?.

V p?pad? zjmu, Vm samotnu projektovou dokumentaci p?iprav nae partnersk projektov kancel?, ovem samotn stavebn povolen si mus obstarat majitel sm. Po zskn projektov dokumentace Vm p?edlome cenovou nabdku.

Cenky obsahuj formul?, po jeho vypln?n Vs budeme kontaktovat a p?ipravme Vm cenk individuln?.

Pokud jsou uvedeny ceny orienta?n, jsou uvedeny v rozsahu (od - do), jeliko p?esn cena zle na velikosti, sloitosti proveden, doprav? apod.

 • Rodinné domy na klíč
 • Zateplení fasády
 • Sanace
 • Strojní omítky
 • Koupelny
 • Zednické práce
 • Podlahy
 • Malířské práce
 • Fasádní práce
 • Zateplení domu
 • Půdní vestavby
 • Sádrokartony
 • Zámkové dlažby
 • Ploty
 • Lícové zdivo, klinker
 • Okna