Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Současný vývoj v Evropě

Pasivní domy prožívají v poslední době v Evropě obrovský boom. I u nás se dostávají do popředí zájmu nejen investorů a nadšenců, ale konečně také i výrobců materiálů, architektů, projektantů a velkých stavebních firem. V době vzrůstající poptávky po kvalitním bydlení se odborné veřejnostinabízí příleži-tost naskočit do již rozjetého vlaku, využítzahraničních zkušeností a znalostí a vyvarovat se tak dřívějších omylůa slepých cest.

V Rakousku a Německu již mají pasivní domy výrazný podíl na počtu novostaveb. Každým rokem se počet pasivních domů zdvojnásobuje. Významný podíl mají také rekonstrukce staveb s použitím prvků pasivních domů. V obou zemích lze pasivní domy certifikovat u Passivhaus Institutu. Pro udělení certifikátu je třeba po ukončení stavby doložit výpočet provedený programem Passivhaus Projektierung Paket (PHPP), projektovou dokumentaci, technické informace včetně produktových listů použitých stavebních prvků a materiálů a protokol měření neprůvzdušnosti. Certifikát je v některých spolkových zemích nezbytný pro přiznání dotace nebo jiné finanční podpory.

Níže uvádíme několik příkladů systematické podpory výstavby pasivních domů v Evropě...

Passivhaus Institut

Institut pasivních domů se sídlem v Darmstadtu byl založen v roce 1996 je partnerem pro architekty, plánovače a výrobce. Vyvinul odpovídající nástroje, pomocí kterých je možno plánovat a realizovat pasivní domy s přehlednými náklady: např. „Projektový balík pro pasivní domy" [PHPP]. Jádrem balíku jsou výpočtové listy pro bilance topného tepla, pro distribuci a přívod tepla, pro určování tepelné zátěže a dále spotřeby elektrické energie a primární energie.

Tento institut kromě toho poskytuje, díky každoroční konferenci na téma pasivních domů, která se koná od roku 1996, mezinárodní základnu pro další rozvoj energetických staveb (Passivhaustagung). V únoru 2007 se bude konat již jedenáctý ročník této konference.

IG Passivhaus

Sdružení IG Passivhaus Vorarlberg bylo založeno v roce 2001 v nejmenší spolkové zemi Rakouska. 21 podnikatelů, jako např. zpracovatelé dřeva, architekti, investoři, instituce, instalatéři, poskytovatelé energií, odborní projektanti, stavitelé a výrobci oken přidalo k této síti.

Na základě zkušeností získaných ve Vorarlbergu bylo iniciováno založení regionálních IG v Rakousku. Dnes v Rakousku existuje 6 zemských organizací se zhruba 170 členy.
Byl založen vrcholný svaz - IG Passivhaus Österreich, který plánuje a realizuje společné strategie, projekty a aktivity přesahující základní rámec.
V roce 2003 bylo založeno sdružení IG Passivhaus Schweiz.

Projekt Cepheus

Je pilotní a výzkumný projekt Evropské unie CEPHEUS (Cost Efficient Passive Houses as European Standards). V rámci tohoto projektu bylo v letech 1999-2001 na 14 místech v pěti zemích Evropy postaveno celkem 221 bytových jednotek.

Cíle projektu:

  • demonstrovat technické možnosti ve stavebnictví za nízkých vícenákladů na různých typech budov
  • zkoumat chování a přispůsobivost nabídky a poptávky v tomto odvětví
  • testovat chování pasivních domů v různých klimatických podmínkách
  • nabídnout laikům i expertům možnost vyzkoušet a vidět pasivní domy na mnoha místech Evropy
  • dát impuls pro další rozvoj levných energeticky úsporných domů
  • vytvořit podmínky a základ pro budoucí velký trh s pasivními domy
  • v rámci světové výstavy Expo 2000 prezentovat přístup k dodávkám energetických zdrojů (napojení na kotelnu na obnovitelné zdroje)

Haus der Zukunft - Dům budoucnosti

Cílem programové linie „Dům budoucnosti" je výzkum a vývoj konkurenceschopných komponentů, dílů a stavebních koncepcí u bytových, kancelářských a užitných staveb, které budou v maximální míře vyhovovat hlavním principům v oblasti trvale udržitelných technologií, jako jsou například zaměření na užitek, princip efektivity nebo prevence rizika.