Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

  • Bungalovy
  • Tradiční domy
  • Moderní domy
  • Pasivní domy
  • Dřevostavby

Typy projektů

Orientační cena stavby a materiálů

Rozpis orientačních cen materiálů a vlastní výstavby, které uvádíme u každého jednotlivého typu rodinného domu, jsou vypočteny na základě známých a praxí ověřených nákladů na obestavěný prostor. U standardního provedení se počítá s částkou 4 800 Kč (bez DPH) za jeden kubický metr obestavěného prostoru.

Číst dál...

Varianta projektu A

Všechny projekty našich rodinných domů i jednotlivé konstrukce jako jsou stěny, okna, střecha, podlahy atd. splňují požadavky tepelně technických norem a jsou po výpočtu Průkazu energetické náročnosti budovy (ENB) zařazeny do skupiny podle energetické náročnosti B (51 – 97 kWh/m2) nebo C (98 – 142 kWh/m2).

Číst dál...

Výkaz výměr

Při výběrovém řízení se stavební firmou Vám pomůže výkaz výměr, který dodáváme ve třech vyhotovení. Každý obsahuje rozměry všech hlavních prvků a konstrukcí rodinného domu, tedy objemy, plochy, počty kusů jednotlivých složek stavby. Skladba výkazu výměr odpovídá skladbě položkového rozpočtu, takže umožňuje velmi rychlé ocenění rodinného domu. Toto je přínosné jak pro stavebníka, tak pro poptávanou firmu. Stavebník může mít jistotu, že v případě, že zakázku poptává u více firem, mají všechny tyto firmy stejný podklad a jejich cenový návrh skutečně vyjadřuje, která firma je dražší či levnější. Výkaz výměr je zpracován pro část architektury a statiky.

Číst dál...

Projekt situace stavby - osazení domu

Projekt rodinného domu musí být ještě před podáním žádosti o stavební povolení (resp. ohlášení) na stavební úřad dopracován o Projekt osazení domu na pozemek, který řeší kromě umístění rodinného domu také jeho napojení na inženýrské sítě a komunikaci a zásady organizace výstavby na daném pozemku. Tato dokumentace se předkládá na stavební úřad společně s projektem rodinného domu. Vždy respektuje příslušné územní rozhodnutí (pokud bylo vydáno) pro daný stavební pozemek a odstupové vzdálenosti od sousedních pozemků (objektů).

Číst dál...

Průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz ENB je hodnotící dokument, který posuzuje úroveň energetického hospodářství objektu a na základě toho zatřídí tento dokument objekt na stupnici A až G energetické náročnosti. Obdobný princip zařazení dle energetické náročnosti známe například z domácích spotřebičů. Jednotlivé objekty je možné mezi sebou porovnávat. Průkaz ENB objekt hodnotí z hlediska potřeby všech energií, tedy nejen potřeby energie na vytápění, ale i z hlediska potřeby energie na ohřev teplé vody, potřeby energie na vzduchotechnická zařízení a klimatizaci (pokud je instalováno), i z hlediska potřeby energie na umělé osvětlení.

Číst dál...