Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Otázky odpovědi - okna

Jaká norma řeší kotvení okenních výplní?

Existuje norma ČSN 73 3130 - Truhlářské práce stavební.