Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

  • Lícové zdivo

Lcov zdivo

Lcov cihly d?lme podle zp?sobu vroby na lcov cihly taen a lcov cihly raen. Lcov cihly taen maj t?i obvodov strany pohledov a jednu stranu technologickou. Lcov cihly raen maj vechny ?ty?i obvodov st?ny pohledov.

Nej?ast?jm pouitm lcovch cihel jsou fasdy rodinnch dom?, ploty, zdky, komny a zahradn architektura. sp?n? se pouvaj v interirech na krby a r?zn zdky.

Cihly klinker

Cihly klinker jsou vyrb?ny metodou taen. P?i tomto zp?sobu vroby maj cihly klinker t?i strany pohledov a jednu technologickou.

Tvar a rozm?ry

Taen lcov cihly jsou rozm?rov? p?esn?j, maj pravideln tvar, rovn a ostr hrany. Vyrb?j se d?rovan i pln. Raen lcov cihly maj rustikln?j vzhled, hrany jsou ?asto zaoblen, povrch je vrs?it, nepravideln, kad jednotliv kus je originln. Jedn se vdy o cihly pln.

Barevnost

Pokud jde o barevnost, nabz konkrtn? cihly raen spoustu variant barevnost ?asto i v jedn palet?.

Vhody lcovch a cihel klinker:

  • originln vzhled
  • irok kla barev a povrch?
  • p?rodn, ekologick materil
  • bezdrbovost
  • velmi dobrou odolnost proti pov?trnostnm vliv?m v naich klimatickch podmnkch
  • vynikajc tepeln? izola?n vlastnosti fasdy p?i pouit vcevrstvho zdiva
  • zachovn maximln paropropustnosti fasdy
  • p?zniv pom?r ceny a kvality

P?klady pouit

Hlavn p?ednosti lcovch cihel jsou vysok mrazuvzdornost, objemov hmotnost a pevnost spolu s nzkou naskavost. Lze je pout jako lcovou vrstvu obvodovho vrstvenho zdiva uvnit? opat?enho tepelnou izolac a odv?trnm. M?e bt nosn i nenosn. Krom? vyzdvn st?n lze lcov cihly pout tak na vyzdvn krb?, zahradnch zdek, plot? apod. Vsa?te na jejich extrmn trvanlivost.

Sortiment cihel

V rmci sortimentu klinker si je mon vybrat z r?znch variant: cihla pln a d?rovan, relif, rustikln, r?zn tvarovky, psky a rohov psky.