Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

  • Strojní omítky

Strojn omtn nabz novou dimenzi voblasti zpracovn omtek to nejen dky velmi vysokkvalit?, odolnosti a kone?nmu efektu povrchu, ale i v rychlostizhotoven dla.

Firma Stavoreko s. r. o. nabz kompletn sluby v provd?nstrojnch omtek v interiru a exteriru.Pouvme kvalitn omtkov sm?si Baumit, Weber, Cemix, Knauf amodern vlastn omtac stroje PFT, kter v rukch naich zkuenchzam?stnanc? zaru?uj vzhledem i kvalitou omtku kter se Vm budelbit.

Mte-li zjem, zadejte Vae poadavky a my Vm obratem p?ipravme cenovou nabdku.