Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

  • Lícové zdivo

Hlavn p?ednosti lcovch cihel jsou vysok mrazuvzdornost, objemov hmotnost a pevnost spolu s nzkou naskavost. Lze je pout jako lcovou vrstvu obvodovho vrstvenho zdiva uvnit? opat?enho tepelnou izolac a odv?trnm. M?e bt nosn i nenosn. Krom? vyzdvn st?n lze lcov cihly pout tak na vyzdvn krb?, zahradnch zdek, plot? apod. Vsa?te na jejich extrmn trvanlivost.

Vhody lcovch a cihel klinker:

  • originln vzhled
  • irok kla barev a povrch?
  • p?rodn, ekologick materil
  • bezdrbovost
  • velmi dobrou odolnost proti pov?trnostnm vliv?m v naich klimatickch podmnkch
  • vynikajc tepeln? izola?n vlastnosti fasdy p?i pouit vcevrstvho zdiva
  • zachovn maximln paropropustnosti fasdy
  • p?zniv pom?r ceny a kvality

Mte-li zjem, zadejte Vae poadavky a my Vm obratem p?ipravme cenovou nabdku.