Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

  • Podřezání zdiva
  • Podbourání zdiva
  • Chemická injektáž
  • Sanační omítky
  • Stěrková izolace a nopová fólie

Sanace

Trp vs vlhk zdivo? Hledte ?een? S nmi jej naleznete!Firma Stavoreko s.r.o. v tandemu s partnerem ATELIER DEK nabz komplexn ?een problmu vlhkho zdiva.

O zp?sobu sanace vlhkho zdiva rozhodneme na zklad? stavebnho pr?zkumu, analyzujcho jednotliv p??iny pokozen. Pr?zkum zhodnot p??inu zven vlhkosti, obsah sol a stupe? nasycen zdiva vodou. Sou?st pr?zkumu je popis a vyhodnocen odebranch vzork? zdiva a omtek. Podle vsledku pr?zkumu se ur? postup provd?n a nvaznost sana?nch opat?en. Zvolen metody budou m?rn vsledk?m analzy a v p?pad? pamtkov? chrn?nch staveb respektovat ochranu historickch materil?.

Na zklad? pr?zkumu Vm vypracujeme cenovou nabdku na proveden sana?nch prac. Cesta k sp?nmu ?een problmu vlhkosti zdiva vede od stanoven p??in, p?es nvrh a realizaci sanace, a k sp?nmu odstran?n problm?.