Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Reference

Obloen plotu a gare cihlami klinker, valy u PrahyObloen plotu a gare cihlami a psky klinker - valy u Prahy.

Objednavatel: fyzick osoba.

Popis stavby: Jedn se o novostavbu gare a zklad? plotu.

Poadavky investora: Obezd?n objektu gare (odv?tran fasda) a p?ipravench zklad? plotu zdivem z cihel klinker.

Zjit?n vady a nedostatky: Jeliko se jedn o druhou etapu stavby, stavbu gare a p?pravu zklad? plotu provd?la nae firma, nedostatky nebyly zjit?ny.

Realizace: Oba plt? gare, tj. vnit?n a lcov ze? byla spojena drt?nmi sponami z nerezav?jc oceli. Pouit ?etnost kotven ve svislm sm?ru byla ur?ena na 400 mm a ve vodorovnm a 550 mm. Byly pouity spony s hmodinkou do vnit?nho zdiva. ?sti fasdy nad okny a komplikovan detaily u vstupu byly obloeny rovnmi psky a rohovmi psky klinker. Nosn konstrukce plotu vyztuen roxory byla obezd?na cihlami klinker. Hlavice jednotlivch sloup? byly na?ezny pilou s diamantovm kotou?em do mozaiky podle p?n investora. Jdro sloupk? vstupu se zvonkem a schrnkou bylo vyztueno beton?skou ocel. Dokon?ena p?prava na osazen pojezdov v?. kolejnice. Ve finln fzi bylo zdivo vysprovno.

Reference

01-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 02-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 03-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 04-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 05-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 06-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 07-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 08-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 09-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 10-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 11-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 12-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 13-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 14-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 15-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 16-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 17-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 18-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 19-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 20-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 21-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 22-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 23-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 24-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 25-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 26-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 27-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 28-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 29-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 30-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 31-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 32-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 33-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 34-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 35-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 36-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 37-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 38-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 39-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 40-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 41-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 42-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 43-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 44-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 45-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 46-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 47-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 48-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 49-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 50-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 51-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 52-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 53-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 54-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 55-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 56-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 57-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 58-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 59-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 60-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 61-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 62-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 63-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 64-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 65-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 66-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 67-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 68-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 69-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 70-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 71-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 72-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 73-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 74-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 75-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 76-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 77-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 78-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 79-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 80-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 81-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 82-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 83-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 84-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 85-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 86-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker 87-oblozeni-plotu-a-garaze-cihlami-klinker