Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Použití drceného polystyrénu

Použití drceného polystyrénuPři dnešních stále stoupajících cenách energie, je ideální, v konstrukci domu vyplnit izolačním materiálem každou mezeru, kterou by mohlo unikat teplo. Není mnoho materiálů, které by splňovaly podobná kritéria jako drcený polystyren. Jeho výborná izolační schopnost, snadná aplikace a cena jej řadí mezi velice zajímavé izolační materiály. Vyrábí se drcením zlomkového polystyrenu, který již nelze jinak využít a pravděpodobně by zakončil svou pouť na skládce. Ale materiál, do kterého již jednou byla vložena energie je i nadále dobře použitelný, na skládku nepatří.

 

Použití drceného polystyrénuDrcený je velmi vhodný jako sypaná izolace do mezer, přizdívek, střešních, stropních, podlahových konstrukcí, k obsypání potrubí, van, nádrží nebo na zhotovení lehčených izolačních betonů. Při použití drceného polystyrenu v sypané podobě dokáže materiál vyplnit i složitě tvarované dutiny, stavba se neuzavře, ale může normálně dýchat. Dodatečnou izolaci je možno provést ne jen nafoukáním (k čemuž je třeba si opatřit vhodný ventilátor), ale i prostým nasypáním do dutin.

Využití je možné i v zahradnictví, kde lze smícháním materiálu s ornicí dosáhnout jejího provzdušnění, odlehčení a snadnější propustnosti.

Polystyrénbeton - nový trend v zateplování

Použití dreceného polystyrénuTento materiál si v moderním stavebnictví získává stále větší oblibu pro svou snadnou zpracovatelnost, výborné tepleněizolační vlastnoti a snadné použití. Jeho  izolační vlastnosti jsou až třicetkrát lepší, než má samotný beton při zhruba deset krát nižší hmotnosti. Polystyrénbeton je homogenní směst drceného polystyrénu (ekostyrénu) s betonem. Polystyrénbeton nemůže být použitý jako nosný ale je určený k výplním podlah a vodorovných ploch u kterých zlepší tepleněizolační vlastnosti a nezatěžuje svou váhou konstrukce staveb. Použití polystyrén betonu je vhodné i všude tam, kde je zapotřebí dosáhnout zvukové izolace.

Použití drceného polystyrénuPoužití při aplikaci může být jak ručním zpracováním ve stavební samospádové míchačce, tak i ve speciálních strojích určených k tomuto účelu. Výhodou aplikace sypaného polystyrénu je jeho rychlé tuhnutí již po cca 25 hodinách je povrch pochozí. Značnou výhodou oproti pokládce klasických polystyrénových desek je i jeho nenáročnost na zarovnání povrchu na který je kladen, ekostyrén se přizpůsobí nerovnostem a není před jeho aplikací nutné vyrovnávání pokládaných ploch.