Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

 • Zateplovací systémy
 • Tloušťky izolantu
 • Struktury omítek
 • Druhy omítek

Zateplovací systémy

Baumit

 • Pokud chcete
 • Zvolte systém
 • optimální poměr mezi kvalitou a cenou
 • Baumit Pro s polystytenem
 • maximální protipožární ochranu
 • Baumit Duo s minerální vatou

 


Cemix

Cemix THERM P

Jako tepelně-izolační deska se používá expandovaný pěnový polystyrén fasádní. Desky se lepí k podkladu a následně armují univerzálním materiálem Cemix Lepicí a stěrkovací hmota. Tmel se nanáší po obvodu desky a min. ve třech bodech uprostřed plochy desky nebo celoplošně zubovým hladítkem. Minimální plocha styku desky s podkladem je 40 %.

Cemix THERM K

NOVINKA mezi zateplovacími systémy společnosti LB Cemix. Jako izolant systém obsahuje expandovaný pěnový polystyrén nebo minerální vlna s podélnou či příčnou orientací vláken. Povrchovou úpravu zde na rozdíl od ostatních systémů tvoří obklad z keramických či cihelných obkladových prvků.

Cemix THERM P BASIC

Způsob montáže včetně materiálů jsou shodné se systémem THERM P vyjma použitého lepidla a následné stěrky, kterým je v tomto případě výrobek Cemix Lepi a stěrkovací hmota BASIC.

Cemix THERM P SILVER

Novinka v sortimentu značky Cemix. Tento systém vychází z prověřeného a certifikovaného (podle ETAG 004) systému Cemix THERM P. Výhodou Cemix THERM P SILVER je však použití šedého expandovaného polystyrénu (EPS) s přísadou grafitu. Právě grafit způsobuje šedé zabarvení EPS, navíc ale obalí jednotlivé buňky polystyrénu a působí jako miniaturní zrcadlo, které odráží teplo zpět ke zdroji. Je tak dosaženo lepších tepelněizolačních vlastností šedého polystyrénu, a tak i celého systému zateplení.

Cemix THERM M

U tohoto systému se desky z minerální vlny opět lepí a následně armují univerzálním materiálem Cemix Lepidlo a stěrkovací hmota, který se nanáší na desku s kolmou orientací vlláken (plocha pokrytí desky při lepení je 100 %). V případě desek s podélnou orientací vláken se může nanášet po obvodu desky a min. ve třech bodech uprostřed (plochy pokrytí desky při tomto způsobu lepení je min. 40 %).

Cemix THERM M BASIC

Způsob montáže včetně materiálů jsou shodné se systémem THERM M vyjma použitého lepidla a následné stěrky, kterým je v tomto případě výrobek Cemix Lepicí a stěrkovací hmota BASIC. 


Weber Terranova

 • Systém
 • Popis
 • ETICS weber therm A100
 • systém s minerální povrchovou úpravou, kde izolant je deska s minerálním vláknem