Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Reference

Půdní vestavba - Praha 6 - Dolní Liboc

Půdní vestavba - Praha 6 - Dolní Liboc

Objednavatel: fyzická osoba.

Popis stavby: Půdorys rodinného domu je obdélníkový východní fasádou situovaný na hranici pozemku do ulice. Do dvora je proveden přístavek s pultovou střechou. Na jižní straně je RD těsně spojen s objektem na sousedním pozemku.

Požadavky investora: půdní vestavba rodinného domu.

Bourací práce

  • Odstraněni stávající sedlové střechy včetně celé konstrukce krovu a veškerých nadezdívek (včetně štítu), které jsou nad horní hranou stávajících dřevěných stropních trámu.
  • Odstraněni veškerých vrstev podlahy na půdě včetně prkenného záklopu na nosných dřevěných trámech.
  • Po rozkrytí konstrukce stropu bylo zjištěno že 90% stropních trámů má shnilá záhlaví. Po odsouhlasení investorem a projektantem bylo rozhodnuto řešit novou stropní konstrukci dle "Expertní posouzení půdních prostor" podle var.: B-7, to znamená provedení nezávislého stropu z válcovaných profilů a "košického plechu". Strop v místě nového schodiště demontován v plném rozsahu.
  • Provedení nad stávajícími stropními trámy po celém obvodu rodinného domku železobetonová konstrukce (ztužující žlab). Záhlaví trámu ochráněno lepenkou. Chemicky ošetřeno proti hmyzu a dřevokazným houbám. Montáž ocelových prvku (íčka, košický plech). Antikorozní nátěr ocelových prvku.

Nosné konstrukce

  • Nové svisle konstrukce jsou z cihel Porotherm 44 P+D pevnostní třídy P8 na maltu M2,5. Překlad nad okenním otvorem ve štítové zdi je Porotherm nosný. Veškeré nosné zdivo svázáno železobetonovými věnci výšky 135mm a 200mm z betonu B20, vyztuženými ocelí 4×R12 a třmeny 5×R6.U věnců z vnitřní strany použita věncovka Porotherm 19,5 a z vnější strany vložena tepelná izolace tloušťky 0mm do bedněni.

Krov

  • Nový krov je hambalkový, střecha sedlová s vikýři. Nosné prvky krovu: pozemnice 100/140mm kotvené do věnce závitovou tyčí M10 lepenou chemickou maltou do předem vyvrtaných otvorů, krokve 75/160mm, hambalky 2×38/160 s průběžnou vložkou 75/38mm, vrcholové kleštiny 2×32/140mm, zavětrování na spodní hraně krokví podélné 24/120 a šikmé 32/140mm.Veškeré dřevěné prvky jsou z evropského jehličnatého řeziva třídy SL, maximální vlhkost 18%.Veškeré stávající i nové dřevo před zaklopením chemicky ošetřeno proti hmyzu a dřevokazným houbám. Krytina tašky Bramac alpská taška, barva červená.

Vnitřní práce

  • Schodiště je dřevěné, schodnicové s dřevěnými stupni. Dřevěné schodnice osazeny na betonovou mazaninu podlahy v 1.NP,na nosné štítové zdivo a na ocelový nosník U160 osazený ve stropě nad 1 NP.

Reference

01-puvodni-stav 02-puvodni-stav 03-puvodni-stav 04-puvodni-stav 05-puvodni-stav 06-puvodni-stav 07-puvodni-stav 08-puvodni-stav 09-bouraci-prace 10-bouraci-prace 11-bouraci-prace 12-bouraci-prace 13-bouraci-prace 14-bouraci-prace 15-bouraci-prace 16-bouraci-prace 17-podlaha 18-podlaha 19-podlaha 20-podlaha 21-podlaha 22-podlaha 23-podlaha 24-podlaha 25-podlaha 26-podlaha 27-podlaha 28-podlaha 29-podlaha 30-podlaha 31-podlaha 32-podlaha 33-podlaha 34-hlavni-stavba 35-hlavni-stavba 36-hlavni-stavba 37-hlavni-stavba 38-hlavni-stavba 39-hlavni-stavba 40-hlavni-stavba 41-hlavni-stavba 42-hlavni-stavba 43-hlavni-stavba 44-vnitrni-prace 45-vnitrni-prace 46-vnitrni-prace 47-vnitrni-prace 48-vnitrni-prace 49-vnitrni-prace 50-vnitrni-prace 51-vnitrni-prace 52-vnitrni-prace 53-vnitrni-prace 54-vnitrni-prace 55-vnitrni-prace 56-vnitrni-prace 57-vnitrni-prace 58-vnitrni-prace 59-soucasny-stav 60-soucasny-stav 61-soucasny-stav