Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Reference

Sanace - sanační omítky Praha 5 Smíchov

Sanace - sanační omítky, Praha 5 - Smíchov

Objednavatel: právnická osoba.

Popis stavby: Byt se nachází v činžovním domě na Praze 5 - Smíchově. Terén je rovinný, přístup k objektu je bezproblémový. Objekt je umístěn v proluce, konstrukce nejsou staticky narušeny. Objekt je podsklepený.

Požadavky investora: Odstranění vlhkosti zdiva. Sanaci provést tak, aby se zabránilo dalšímu pronikání vlhkosti do zdiva a aby bylo umožněno vyschnutí konstrukce na běžnou úroveň vlhkosti.

Zjištěné vady a nedostatky: Viditelné projevy vlhkosti a plísní na obvodové stěně v 1. PP a 1. NP. Vlhkostní mapa na obvodové stěně probíhá ve výšce cca 0,5 m nad úrovní podlahy 1. NP. Byly provedeny kontrolní odběry na příčných vnitřních stěnách v suterénu, které prokázaly riziko vlhkosti i v těchto místech. Rozložení vlhkosti není rovnoměrné, nejvyšší hodnoty byly zjištěny v rohu objektu, kde se nacházel starý dešťový svod. Za příčinu zavlhčení zdiva byla stanovena vzlínající vlhkost. Na suterénní stěně bude pravděpodobně nefunkční či žádná hydroizolace.

Realizace: Na očištěné zdivo byl nanesen sanační postřik v rozsahu 50% nástřiku, podkladní sanační omítka v tloušťce 20 mm, sanační omítka v tloušťce 20 mm a jako finální vrstva sanační štuk v tloušťce 2 mm. Systém sanačních omítek je dočasný a bude sloužit k urychlení vysychání a odsolení zdiva, po dosažení požadovaných vlastností zdiva se systém odstraní a nahradí běžnou omítkou.

Reference

01-sanacni-omitky-smichov 02-sanacni-omitky-smichov 03-sanacni-omitky-smichov 04-sanacni-omitky-smichov 05-sanacni-omitky-smichov 06-sanacni-omitky-smichov 07-sanacni-omitky-smichov 08-sanacni-omitky-smichov 09-sanacni-omitky-smichov 10-sanacni-omitky-smichov 11-sanacni-omitky-smichov 12-sanacni-omitky-smichov 13-sanacni-omitky-smichov 14-sanacni-omitky-smichov 15-sanacni-omitky-smichov 16-sanacni-omitky-smichov 17-sanacni-omitky-smichov 18-sanacni-omitky-smichov 19-sanacni-omitky-smichov 20-sanacni-omitky-smichov 21-sanacni-omitky-smichov 22-sanacni-omitky-smichov 23-sanacni-omitky-smichov 24-sanacni-omitky-smichov 25-sanacni-omitky-smichov 26-sanacni-omitky-smichov 27-sanacni-omitky-smichov 28-sanacni-omitky-smichov 29-sanacni-omitky-smichov