Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Reference

Sanace - podřez, injektáž, sešití stěn RD Praha - Hostivice

Sanace - podřez, injektáž, sešití stěn RD Praha - Hostivice

Objednavatel: fyzická osoba.

Popis stavby: Objekt se nachází v Praze - Hostivicích. Území, na kterém se dům nachází, má mírně svažitý sklon. Přístup k objektu je bezproblémový. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Půdorysný tvar budovy je přibližně obdélníkový o rozměrech cca 10 x 9 m.

Požadavky investora: Podřezání stěn v přízemí řetězovou pilou a vložení HDPE fólie Penefol tl. 1,5 mm. Chemická injektáž stěny navazující na schodiště do sklepních prostor. Sešití trhlin zdiva pomocí helikální výztuže.

Zjištěné vady a nedostatky: Mírné projevy vlhkosti na obvodovém zdivu (vlhkostní mapy) v oblasti při podlaze do výše cca 0.3 - 0.5 m. Trhliny na svislých i vodorovných konstrukcích, viditelné a výrazné převážně v exteriéru.

Realizace: Zdivo v úrovni podlahy 1.NP bylo strojně podřezáno a byla vložena hydroizolace. Podřez byl proveden strojně řetězovou pilou. Vnitřní zeď a část vnější zdi na styku se schodištěm, kde nelze provést podřezání, byla chemicky injektovaná látkou Stado ResiInjekt DI. Na závěr bylo provedeno sešití trhlin obvodového zdiva na vnější straně. Sanace trhlin byla provedena pomocí helikální výztuže vložené do drážek v místě trhlin.

Reference

01-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 02-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 04-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 05-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 07-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 08-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 09-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 10-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 11-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 12-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 13-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 14-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 15-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 16-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 17-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 18-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 19-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 20-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 21-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 22-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 23-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 25-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 27-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 28-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 29-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 30-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 33-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 34-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 35-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 36-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 37-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 38-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 40-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 42-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 43-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 44-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 45-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 46-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 47-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 48-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 49-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 50-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 51-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 52-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 53-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 54-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 55-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 56-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 57-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 58-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 59-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 60-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 61-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 62-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 63-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 64-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 65-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 66-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 68-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 69-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 70-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 71-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 72-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 73-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 74-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 75-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 76-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice 77-sanace-podrez-injektaz-sesiti-sten-rd-praha-hostivice