Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Reference

Zateplení fasády, úpravy terénu, zámková dlažba, Praha 9 - Kyje

Zateplení fasády, úpravy terénu, zámková dlažba, Praha 9 - Kyje

Objednavatel: fyzická osoba.

Popis stavby: Objekt se nachází v Praze - Kyjích. Území, na kterém se dům nachází, má mírně svažitý sklon. Přístup k objektu je bezproblémový. Rodinný dům je je součástí dvojdomku - těsně přiléhá k sousednímu podobnému objektu. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Půdorysný tvar budovy je přibližně čtvercový o rozměrech cca 9 x 9 m.

Požadavky investora: Úpravy terénu, stavba opěrné zdi, palisády, zahradní schody, nová betonáž jímky a studny, provedení zámkové dlažby, oprava a hydroizolace soklu, klempířské práce, částečná výměna a nátěr okapů a svodů, úprava podbití, drobné opravy střechy, zateplení fasády.

Zjištěné vady a nedostatky: Před úpravou soklu je nutné srovnat terén, provést jeho svislou hydroizolaci s napojením na vodorovnou izolaci podřezu objektu.

Reference

01-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 02-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 03-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 04-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 05-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 06-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 07-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 08-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 09-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 10-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 11-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 12-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 13-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 14-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 15-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 16-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 17-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 18-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 19-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 20-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 21-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 22-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 23-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 24-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 25-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 26-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 27-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 28-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 29-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 30-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 31-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 32-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 33-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 34-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 35-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 36-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba 37-zatepleni-fasady-upravy-terenu-zamkova-dlazba