Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Reference

Sanace - podřez, injektáž, sešití stěny RD Praha - Kyje

Sanace - podřez, injektáž, sešití stěny RD Praha - Kyje

Objednavatel: fyzická osoba.

Popis stavby: Objekt se nachází v Praze - Kyjích. Území, na kterém se dům nachází, má mírně svažitý sklon. Přístup k objektu je bezproblémový. Rodinný dům je je součástí dvojdomku - těsně přiléhá k sousednímu podobnému objektu. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Půdorysný tvar budovy je přibližně čtvercový o rozměrech cca 9 x 9 m.

Požadavky investora: Podřezání stěn v přízemí řetězovou pilou a vložení HDPE fólie Penefol tl. 1,5 mm. Chemická injektáž stěny navazující na sousední objekt. Sešití trhlin zdiva pomocí helikální výztuže.

Zjištěné vady a nedostatky: Mírné projevy vlhkosti na obvodovém zdivu (vlhkostní mapy) v oblasti při podlaze do výše cca 0.3 - 0.5 m. Trhliny na svislých i vodorovných konstrukcích, viditelné a výrazné v interiéru i exteriéru.

Realizace: Podřezání stěn v přízemí řetězovou pilou a vložení HDPE fólie Penefol tl. 1,5 mm. Podřezání se provedlo zhruba 100 mm nad úrovní hrubé podlahy, po úsecích délky zhruba 1 m, se zajišťováním zdiva po 200 – 300 mm. Vložená fólie se překrývá nasucho o nejméně 50 mm a má přesah do interiéru tak, aby ji bylo možné propojit s hydroizolací podlahy. Provedena chemická injektáž stěny navazující na na sousední objekt látkou Stado ResiInjekt DI, zhruba 100 mm nad úrovní hrubé podlahy. Poměr ředění injektážní látky 1:9. Injektážní vrty o průměru 12 mm a osové vzdálenosti 100 – 120 mm, vedeny ve sklonu 0 – 15° do hloubky o 50 mm menší než je tloušťka zdiva. Sešití trhlin zdiva pomocí helikální výztuže Stado SpiBar Ø 8 mm do vyfrézovaných drážek o rozměrech 35 x 12 mm s následnou aplikací malty Stado ResiBond MC.

Reference

01-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 02-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 03-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 04-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 05-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 06-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 07-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 08-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 09-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 10-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 11-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 12-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 13-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 14-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 15-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 16-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 17-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 18-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 19-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 20-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 21-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 22-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 23-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 24-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 25-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 26-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 27-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 28-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 29-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 30-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 31-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 32-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 33-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 34-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 35-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 36-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 37-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 38-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 39-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 40-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 41-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 42-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 43-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 44-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 45-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 46-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 47-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 48-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 49-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 50-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 51-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 52-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 53-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 54-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 55-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 56-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 57-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 58-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 59-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje