Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Reference

Sanace - sešití stěn RD Praha - Kyje

Sanace - sešití stěn RD Praha - Kyje

Objednavatel: fyzická osoba.

Popis stavby: Objekt se nachází v Praze - Kyjích. Území, na kterém se dům nachází, má mírně svažitý sklon. Přístup k objektu je bezproblémový. Rodinný dům je je součástí dvojdomku - těsně přiléhá k sousednímu podobnému objektu, kde jsme navíc prováděli podřez a injektáž stěn. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Půdorysný tvar budovy je přibližně čtvercový o rozměrech cca 9 x 9 m.

Požadavky investora: Sešití trhlin zdiva pomocí helikální výztuže. Částečné podbourání objektu s vyztužením základu proti postupujícím prasklinám.

Zjištěné vady a nedostatky: Trhliny na svislých i vodorovných konstrukcích, viditelné a výrazné v interiéru i exteriéru. Trhliny vznikaly během delšího časového období vysycháním podloží objektu.

Realizace: Podbourání objektu a následné vyztužení základu podezděním. Sešití trhlin zdiva pomocí helikální výztuže Stado SpiBar Ø 8 mm do vyfrézovaných drážek o rozměrech 35 x 12 mm s následnou aplikací malty Stado ResiBond MC, zednické začištění spár před finální úpravou fasády. Jako finální úpravu fasády si investor vybral variantu se zachováním původní brizolitové omítky, osekání opadávajících ploch fasády a jejich následné doplnění s napodobením původní struktury mlýnkem. Povrch fasády byl vymalován fasádní barvou.

Reference

01-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 02-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 03-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 04-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 05-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 06-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 07-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 08-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 09-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 10-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 11-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 12-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 13-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 14-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 15-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 16-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 17-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 18-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 19-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 20-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 21-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 22-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 23-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 24-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 25-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 26-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 27-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 28-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 29-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 30-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 31-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 32-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 33-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 34-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 35-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 36-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 37-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 38-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 39-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 40-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 41-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 42-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 43-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 44-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 45-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 46-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 47-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 48-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje