Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

  • Podřezání zdiva
  • Podbourání zdiva
  • Chemická injektáž
  • Sanační omítky
  • Stěrková izolace a nopová fólie

Chemická injektáž

Izolace vlhkého zdiva provádíse vytvářením infuzních vrtů s následnou aplikací injektážního prostředku. Volba injektážního prostředku se citlivě navrhuje dle příčiny a stupně zavlhčení zdiva, zasolení zdiva, ale také druhu, charakteru a sourodosti zdiva. Aplikace chemické injektáže řeší dodatečnou horizontální i vertikální hydroizolaci základů proti vzlínající vlhkosti, mírně tlakové a tlakové vodě.