Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

  • Podřezání zdiva
  • Podbourání zdiva
  • Chemická injektáž
  • Sanační omítky
  • Stěrková izolace a nopová fólie

Podřezání zdiva

Problém vlhkosti zdiva se objevuje u většiny starších objektů. Příčinou vlhkosti zdiva je buď porušená, nebo chybějící izolace. Účelem sanace zdiva je odstranění vlhkosti. Podřezání cihlového zdiva provádíme motorovou pilou s vidiovými řetězy. Řez je veden ve spáře mezi cihlami, případně mezi kamenným základem nebo kamennou podezdívkou a cihlou po úsecích dlouhých asi 1 m. Do proříznuté spáry se poté vsune izolační plastová fólie o tloušťce 2 mm. Spára se proti sedání uklínuje speciálními, různě tlustými plastovými klíny podle šíře řezu a použité izolace s nosností 500 kg / cm2 a každý klín spolehlivě unese desítky tun. Klíny ve spáře již zůstávají.

Vkládané plastové izolace jsou určeny pro použití jako zábrany proti vodě i radonu. Mají nejdelší životnost z veškerých užívaných izolací, jsou velmi pevné a odolné, zcela inertní i vůči agresivním solím síranů, dusičnanů a chloridů. Řezná spára se poté vyplňuje cementovou maltovou směsí, u tlustých zdí lze v případě potřeby cementovou směs vstřikovat do spáry pod tlakem čerpadlem. Tímto způsobem lze provést izolaci cihlového zdiva do tloušťky 100 cm.