Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

  • Podřezání zdiva
  • Podbourání zdiva
  • Chemická injektáž
  • Sanační omítky
  • Stěrková izolace a nopová fólie

Stěrkové izolace a nopová fólie

Vodotěsné stěrkové hydroizolace jsou nedílnou součástí sanačních opatření a jedním z nejzásadnějších materiálů, který může v průběhu životnosti velmi ovlivnit výslednou hodnotu celého díla. Stěrky mohou být zásadně jedno komponentní i více komponentní s tím, že další komponenty plní některé ze specifických úkolů, například urychlovače nebo naopak zpomalovače tvrdnutí, tuhnutí, inhibitory prorůstání kořínků atd.

Stěrkovými izolacemi je možno opracovat i velmi složité nebo těžko přístupné konstrukční detaily, prostupy, spáry, trhliny. Při správném zpracování tak vznikne flexibilní, odolná tlakové vodě a agresivním látkám, trvale pružná, bezešvá hydroizolace. Stěrkové izolace lze ve většině případů lehce opravovat a sanovat. Používají se k hydroizolaci staveb proti zemní vlhkosti, proti tlakové i netlakové vodě, k hydroizolaci balkónů a teras, proti vzlínající vlhkosti a povrchové vodě. Aplikuje se na veškeré známe stavební materiály: omítky, beton, stavební desky, zdivo.

Nopové fólie chrání spodní konstrukci stavby proti vlhkosti a tím zvyšuje její životnost, je vyráběna z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) patentovanou technologií. Profil fólie je tvořen žebrovanými nopy hvězdicového tvaru, díky kterému má pevnost v tlaku 400 kN / m2 a odolává deformacím způsobených hmotností stavební konstrukce, geologickým změnám podloží a nahodilým vlivům. Zamezuje pronikání radonu do stavby,chrání svislou i vodorovnou izolaci a nahrazuje izolační přizdívku. Nopy vytvářejí větrací kanálky, čímž umožňují větrání vlhkého zdiva. Nopová fólie je nezbytnou součástí drenážních systémů.