Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

  • Podřezání zdiva
  • Podbourání zdiva
  • Chemická injektáž
  • Sanační omítky
  • Stěrková izolace a nopová fólie

Podbourání zdiva

Výskyt vlhkosti v kamenném nebo smíšeném zdivu představuje oříšek, ale ten není neřešitelný. Sanace kamenného a smíšeného zdiva provádíme následným pod bouráním zdiva v délce 60-90 cm s vynecháním úseku zdiva 60-90 cm, vložením izolace a vyzděním betonovou nebo keramickou plnou cihlou, klínováním speciálními, různě tlustými plastovými klíny, které jsou konstruovány na únosnost 500 kg/cm2 a opětovným pokračováním celého cyklu. Tato technologie sanace zdiva, která se dnes provádí stejně jako dřív, je pracnější, ale spolehlivá, a tím je i cena vyšší.