Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

  • Bungalovy
  • Tradiční domy
  • Moderní domy
  • Pasivní domy
  • Dřevostavby

Individuální projekt

V případě, že máte specifické požadavky na Váš budoucí rodinný dům, nabízíme Vám vypracování individuálního projektu. Jedná se např. o situace, kdy potřebujete postavit rodinný dům v komplikovaném terénu z hlediska rozměrů, tvaru či svažitosti stavební parcely nebo chcete mít v domě místnosti pro podnikání, příp. provozování některých specifi ckých činností. Individuální projekt domu bude tyto specifi cké požadavky akceptovat.

Při pořizování individuálního projektu rodinného domu Vám nejdříve zpracujeme studii rodinného domu, která poslouží i jako podklad pro případné vydání územního rozhodnutí. Následně Vám zpracujeme projekt pro stavební povolení (resp. ohlášení), který lze před vlastní výstavbou doplnit o dokumentaci k provedení stavby. Investice do takto zpracované projektové dokumentace pro stavbu rodinného domu bude poněkud vyšší, než při volbě typového projektu z naší nabídky. Při vypracování individuálního projektu spolupracujeme s odborníky, kteří vyhoví Vašim individuálním požadavkům.

Z toho důvodu je zřejmé, že k zadání individuálního projektu rodinného domu bude vždy nutná osobní konzultace projektanta se stavebníkem.