Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

 • Bungalovy
 • Tradiční domy
 • Moderní domy
 • Pasivní domy
 • Dřevostavby

Orientační cena stavby a materiálů

Rozpis orientačních cen materiálů a vlastní výstavby, které uvádíme u každého jednotlivého typu rodinného domu, jsou vypočteny na základě známých a praxí ověřených nákladů na obestavěný prostor. U standardního provedení se počítá s částkou 4 800 Kč (bez DPH) za jeden kubický metr obestavěného prostoru.

Do skutečné ceny za vlastní rodinný domek je nutné zakalkulovat konkrétní materiály, výrobky a technická řešení použitá na Vaší stavbě. Vzhledem k tomu, že stavební objekt pro bydlení musí být funkční, je třeba počítat i s náklady na přípojky inženýrských sítí, oplocení, terénní a sadové úpravy apod. Tyto náklady orientační cena neobsahuje.

Uvedené ceny považujte prosím za ceny orientační. Konečná cena stavby na klíč může být nižší, nebo i vyšší, než uvádíme. Bude záležet na Vašich požadavcích, na výběru stavebních materiálů a vybavení novostavby. Konečnou cenu ovlivní i to, zda půjde o stavbu svépomocí, resp. jaká bude cenová hladina jednotlivých dodavatelů stavebních prací. Na výši ceny má rovněž vliv místo výstavby rodinného domu. Ve velkých městech a příměstských oblastech tato cena bývá obvykle vyšší.

Rozpis prvků stavby uvažovaný při stanovení orientační ceny

 • zemní práce, základy, ležatá kanalizace
 • izolace proti zemní vlhkosti a radonu
 • nosné zdivo, příčky
 • konstrukce střechy
 • střešní krytina
 • stropy
 • schodiště
 • střešní okna
 • klempířské konstrukce
 • vnější omítky
 • vnitřní omítky
 • okna
 • izolace
 • sádrokartonové konstrukce
 • vchodové dveře
 • vnitřní dveře
 • garážová vrata
 • vnitřní obklady
 • dlažby, vnější obklady
 • malby
 • podlahové krytiny
 • zařizovací předměty
 • elektroinstalace
 • hromosvod
 • vodoinstalace, kanalizace
 • vytápění a ohřev TUV
 • garáž - podlaha
 • zábradlí - schodiště
 • základové pasy a deska z betonu
 • izolace proti zemní vlhkosti (radonu)
 • bloky Porotherm, YTONG
 • krov dřevěný, ochranný nátěr
 • pálená krytina TONDACH
 • keramické stropy
 • železobetonové
 • s izolačním dvojsklem - Velux
 • z pozinkovaného plechu
 • štukové, cementové s nátěrem
 • dvouvrstvé, štukové
 • plastová, s tepelně izolačním dvojsklem
 • tepelná izolace ISOVER
 • sádrokartony, parotěsná zábrana
 • dřevěné, palubkové
 • foliované, plné do ocelové zárubně
 • plechová, sklopná, ručně ovládaná
 • keramické glazované obkladačky
 • keramické dlaždice a obkladačky
 • bílá barva
 • koberec
 • WC, umyvadlo, vana, baterie pákové
 • měděné vodiče, vypínače a zásuvky ABB
 • pozinkované jímače, svody a uzemnění
 • plastové rozvody, potrubí z trubek PVC
 • Thermona kotel, desková tělesa KORADO
 • betonový povrch
 • balkony - ocelové

Orientační cena realizace nezahrnuje

Projekt rodinného domu, napojení domu na inženýrské sítě, skrývku a uložení ornice, individuální podmínky zakládání, zpevněné plochy a přístupové komunikace, zahradní úpravy a oplocení, zařízení staveniště, kuchyňskou linku, krb, nadstandardní stavební materiály a prvky dle požadavku stavebníka.

Upozornění

Všechna práva autora uvedených architektonických návrhů rodinných domů jsou vyhrazena a chráněna zákonem. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání těchto návrhů zakázáno. Společnost G SERVIS CZ, s.r.o. má vypracovaný systém právní ochrany projektů rodinných domů a jejich architektonických návrhů.