Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

  • Bungalovy
  • Tradiční domy
  • Moderní domy
  • Pasivní domy
  • Dřevostavby

Průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz ENB je hodnotící dokument, který posuzuje úroveň energetického hospodářství objektu a na základě toho zatřídí tento dokument objekt na stupnici A až G energetické náročnosti. Obdobný princip zařazení dle energetické náročnosti známe například z domácích spotřebičů. Jednotlivé objekty je možné mezi sebou porovnávat. Průkaz ENB objekt hodnotí z hlediska potřeby všech energií, tedy nejen potřeby energie na vytápění, ale i z hlediska potřeby energie na ohřev teplé vody, potřeby energie na vzduchotechnická zařízení a klimatizaci (pokud je instalováno), i z hlediska potřeby energie na umělé osvětlení.

Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící dokument, který je ze zákona nutné připojit k žádosti pro zahájení stavebního řízení.

Obecně je na mezinárodní úrovni snaha snižovat celkovou energetickou náročnost a emise CO2. Sektor budov se na celkové energetické náročnosti a emisích CO2 podílí nemalým procentem a je kladen důraz na snižování tohoto podílu. Prostředkem k dosažení tohoto cíle jsou požadavky na celkovou energetickou náročnost budovy. Požadavky lze důsledně uplatňovat pouze v případě existence jednotné metodiky posuzování požadavků a jednotné metodiky prezentace výsledné energetické náročnosti budovy. Zde leží přínos průkazu ENB, který tyto požadavky splňuje.

Energetická náročnost objektu je také přímo spojena s provozními náklady, a tak tento průkaz (resp. jím stanovená energetická náročnost objektu) bude hrát i důležitou roli při oceňování budovy na trhu ať už v případě prodeje, koupě nebo pronájmu.

Od 1.1. 2009 je povinnost zpracování tohoto průkazu ENB podle §6a zákona č. 406/2006 Sb. O hospodaření energií téměř pro všechny nové budovy a rekonstruované budovy. Průkaz ENB musí být součástí dokumentace ke stavebnímu řízení (vyhláška 499/2006 Sb.). Podkladem pro vystavení průkazu ENB je projektová dokumentace domu včetně projektu osazení domu na pozemek s vyznačením orientace domu ke světovým stranám, technická zpráva, dokumentace zařízení TZB (vytápění, ohřev TV, VZT, umělé osvětlení).

Průkaz ENB je ze zákona povinný:

  • Při výstavbě nových budov
  • Při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2 , které ovlivňují jejich energetickou náročnost
  • Při prodeji nebo pronájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle výše dvou uvedených odrážek

Cena a způsob dodání:

Průkaz ENB Vám zašleme s projektovou dokumentací rodinného domu nebo i samostatně do 10 pracovních dnů od objednání a uhrazení zálohy 2 000 Kč.

Cena za zpracování je 2 980 Kč (včetně DPH).