Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Reference

Rekonstrukce pokoj? bytu Praha 4 - Kr?

Rekonstrukce pokoj? RD - Praha 9 Klnovice

Objednavatel: fyzick osoba.

Popis stavby: investor poaduje rekonstrukci dvou pokoj? rodinnho domu.

Poadavky investora: Vybourn dvou stavebnch otvor? pro okna, posunut p??ky, 2 x mont novch ocelovch zrubn, roz?en vchodu, odstran?n podhledu, revize krovu, odstran?n vlezu na st?echu, dopln?n st?en krytiny, zateplen podhledu, mont sdrokartonovch podhled?, odstran?n parket, oprava a vyrovnn podlah, pokldka PVC linolea, lepen lit, ?ste?n nataen novch rozvod? elekt?iny, lakovn ocelovch zrubn dve?, oprava dutch omtek a prasklin st?n, odstran?n starch nt?r?, mont zbradl, tukovn povrchu, vymalovn.

Zjit?n vady a nedostatky: V jedn mstnosti naruen omtky (praskliny na st?nch), v mst? p?echodu st?n a stropu u fabionu se nachz v?t prasklina. V dal mstnosti jsou viditeln stopy po zatkn de?ov vody (pravd?podobn? net?snost st?enho vlezu). V mst? ukotven vlezu je vid?t degradace PUR p?ny. Krokve a podbit nesou takt viditeln stopy po zatkn.

Reference

01-rekonstrukce-pokoju 05-rekonstrukce-pokoju 06-rekonstrukce-pokoju 07-rekonstrukce-pokoju 08-rekonstrukce-pokoju 09-rekonstrukce-pokoju 10-rekonstrukce-pokoju 11-rekonstrukce-pokoju 12-rekonstrukce-pokoju 13-rekonstrukce-pokoju 14-rekonstrukce-pokoju 15-rekonstrukce-pokoju 16-rekonstrukce-pokoju 17-rekonstrukce-pokoju 18-rekonstrukce-pokoju 19-rekonstrukce-pokoju 20-rekonstrukce-pokoju 21-rekonstrukce-pokoju 22-rekonstrukce-pokoju 23-rekonstrukce-pokoju 24-rekonstrukce-pokoju 25-rekonstrukce-pokoju 26-rekonstrukce-pokoju 27-rekonstrukce-pokoju 28-rekonstrukce-pokoju 29-rekonstrukce-pokoju 30-rekonstrukce-pokoju 31-rekonstrukce-pokoju 32-rekonstrukce-pokoju 33-rekonstrukce-pokoju 34-rekonstrukce-pokoju 35-rekonstrukce-pokoju 36-rekonstrukce-pokoju 37-rekonstrukce-pokoju 38-rekonstrukce-pokoju 39-rekonstrukce-pokoju 40-rekonstrukce-pokoju 41-rekonstrukce-pokoju 42-rekonstrukce-pokoju 43-rekonstrukce-pokoju 44-rekonstrukce-pokoju 45-rekonstrukce-pokoju 46-rekonstrukce-pokoju 47-rekonstrukce-pokoju 48-rekonstrukce-pokoju 49-rekonstrukce-pokoju 50-rekonstrukce-pokoju