Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Reference

Sanace - pod?ez, injekt, seit st?ny RD Praha - Kyje

Sanace - pod?ez, injekt, seit st?ny RD Praha - Kyje

Objednavatel: fyzick osoba.

Popis stavby: Objekt se nachz v Praze - Kyjch. zem, na kterm se d?m nachz, m mrn? svait sklon. P?stup k objektu je bezproblmov. Rodinn d?m je je sou?st dvojdomku - t?sn? p?ilh k sousednmu podobnmu objektu. Objekt m dv? nadzemn podla a je ?ste?n? podsklepen. P?dorysn tvar budovy je p?iblin? ?tvercov o rozm?rech cca 9 x 9 m.

Poadavky investora:Pod?ezn st?n v p?zem ?et?zovou pilou a vloen HDPE flie Penefol tl. 1,5 mm. Chemick injekt st?ny navazujc na sousedn objekt. Seit trhlin zdiva pomoc helikln vztue.

Zjit?n vady a nedostatky: Mrn projevy vlhkosti na obvodovm zdivu (vlhkostn mapy) v oblasti p?i podlaze do ve cca 0.3 - 0.5 m. Trhliny na svislch i vodorovnch konstrukcch, viditeln a vrazn v interiru i exteriru.

Realizace: Pod?ezn st?n v p?zem ?et?zovou pilou a vloen HDPE flie Penefol tl. 1,5 mm. Pod?ezn se provedlo zhruba 100 mm nad rovn hrub podlahy, po secch dlky zhruba 1 m, se zaji?ovnm zdiva po 200 300 mm. Vloen flie se p?ekrv nasucho o nejmn? 50 mm a m p?esah do interiru tak, aby ji bylo mon propojit s hydroizolac podlahy. Provedena chemick injekt st?ny navazujc na na sousedn objekt ltkou Stado ResiInjekt DI, zhruba 100 mm nad rovn hrub podlahy. Pom?r ?ed?n injektn ltky 1:9. Injektn vrty o pr?m?ru 12 mm a osov vzdlenosti 100 120 mm, vedeny ve sklonu 0 15 do hloubky o 50 mm men ne je tlou?ka zdiva. Seit trhlin zdiva pomoc helikln vztue Stado SpiBar 8 mm do vyfrzovanch drek o rozm?rech 35 x 12 mm s nslednou aplikac malty Stado ResiBond MC.

Reference

01-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 02-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 03-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 04-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 05-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 06-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 07-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 08-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 09-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 10-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 11-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 12-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 13-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 14-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 15-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 16-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 17-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 18-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 19-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 20-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 21-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 22-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 23-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 24-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 25-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 26-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 27-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 28-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 29-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 30-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 31-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 32-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 33-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 34-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 35-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 36-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 37-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 38-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 39-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 40-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 41-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 42-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 43-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 44-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 45-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 46-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 47-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 48-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 49-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 50-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 51-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 52-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 53-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 54-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 55-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 56-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 57-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 58-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje 59-sanace-podrez-injektaz-sesiti-steny-rd-praha-kyje