Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Reference

Rekonstrukce RD - Hrusice, Praha Vchod

Sanace, rekonstrukce staven - Hrusice - Praha Vchod

Objednavatel: fyzick osoba.

Popis stavby: investor v prvn fzi poaduje rekonstrukci obytn ?sti bvalho zem?d?lskho staven. Jedn se o rodinn d?m s p?ilehlm objektem, kter byl p?vodn? uvn jako stje. D?m le v obci Hrusice v mrn? svaitm ternu. Objekt nebyl v poslednch letech uvn a p?edchoz majitel jej neudroval, co se odrazilo na celkovm stavu konstrukce. Nov? byla provedena oprava zast?een s vm?nou krytiny. Objekt m jedno nadzemn podla a podkrov. Objekt nen podsklepen. rove? podlahy stj je o cca 1 m ne ne rove? podlahy 1. NP domu.

Poadavky investora:Poadavkem investora je provst kompletn rekonstrukci rodinnho domu. Hlavn cle rekonstrukce jsou zm?na dispozice a uveden konstrukc do stavu odpovdajcmu budoucmu uvn.

Zjit?n vady a nedostatky: Naruen omtky a obklady s vkv?ty sol. Viditeln? navlhl zdivo se z?etelnou vlhkostn mapou. Odtren ttov st?na trhlina na svislch st?nch i na stropn konstrukci. Zven vlhkost v okol stavebnch otvor?, zejmna oken. Lokln? pokozen podlahov vrstvy. Mapa od stkajc vody v mst? komnovch sopouch? a vybracch otvor?. Zkorodovan stropn nosnky podprajc klenby.

Realizace: strojn pod?ezn zdiva a proveden vodorovn hydroizolace, odstran?n naruench omtek a proveden sana?nch omtek, odstran?n podlahovch vrstev a proveden nov hydroizolace podlahy, proveden svisl hydroizolace polosuternn st?ny stj, seit odtren ttov st?ny vloenou vztu, oet?en zkorodovanch nosnk?, proveden drene a oprava de?ovch svod?, podchycen zkladu odtren ttov st?ny, osazen novch vpln otvor?, oprava a zajit?n t?snosti komn?, nov rozvody vody, kanalizace, elekt?iny, betonovn podlah, vyzd?n a omtn novch p??ek, vybourn odtren cihlov klenby a jej op?tovn vyklenut, terasa, schody.

Reference

001-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 002-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 003-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 004-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 005-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 006-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 007-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 008-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 009-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 010-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 011-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 012-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 013-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 014-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 015-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 016-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 017-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 018-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 019-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 020-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 021-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 022-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 023-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 024-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 025-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 026-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 027-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 028-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 029-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 030-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 031-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 032-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 033-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 034-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 035-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 036-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 037-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 038-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 039-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 040-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 041-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 042-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 043-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 044-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 045-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 046-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 047-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 048-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 049-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 050-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 051-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 052-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 053-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 054-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 055-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 056-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 057-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 058-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 059-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 060-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 061-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 062-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 063-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 064-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 065-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 066-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 067-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 068-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 069-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 070-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 071-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 072-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 073-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 074-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 075-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 076-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 077-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 078-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 079-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 080-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 081-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 082-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 083-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 084-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 085-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 086-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 087-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 088-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 089-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 090-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 091-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 092-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 093-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 094-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 095-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 096-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 097-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 098-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 099-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 100-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 101-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 102-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 103-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 104-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 105-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 106-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 107-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 108-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 109-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 110-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 111-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 112-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 113-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 115-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 116-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 117-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 118-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 119-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 120-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 121-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 122-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 123-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 124-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 125-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 126-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 127-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 128-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 129-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 130-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 131-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 132-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 133-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 134-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 135-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 136-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 137-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 138-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 139-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 140-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 141-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 142-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 143-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 144-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice 145-sanace-rekonstrukce-rd-hrusice