Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Reference

Sanace - seit st?n RD Praha - Kyje

Sanace - seit st?n RD Praha - Kyje

Objednavatel: fyzick osoba.

Popis stavby: Objekt se nachz v Praze - Kyjch. zem, na kterm se d?m nachz, m mrn? svait sklon. P?stup k objektu je bezproblmov. Rodinn d?m je je sou?st dvojdomku - t?sn? p?ilh k sousednmu podobnmu objektu, kde jsme navc provd?li pod?ez a injekt st?n. Objekt m dv? nadzemn podla a je ?ste?n? podsklepen. P?dorysn tvar budovy je p?iblin? ?tvercov o rozm?rech cca 9 x 9 m.

Poadavky investora:Seit trhlin zdiva pomoc helikln vztue. ?ste?n podbourn objektu s vyztuenm zkladu proti postupujcm prasklinm.

Zjit?n vady a nedostatky: Trhliny na svislch i vodorovnch konstrukcch, viditeln a vrazn v interiru i exteriru. Trhliny vznikaly b?hem delho ?asovho obdob vysychnm podlo objektu.

Realizace: Podbourn objektu a nsledn vyztuen zkladu podezd?nm. Seit trhlin zdiva pomoc helikln vztue Stado SpiBar 8 mm do vyfrzovanch drek o rozm?rech 35 x 12 mm s nslednou aplikac malty Stado ResiBond MC, zednick za?it?n spr p?ed finln pravou fasdy. Jako finln pravu fasdy si investor vybral variantu se zachovnm p?vodn brizolitov omtky, osekn opadvajcch ploch fasdy a jejich nsledn dopln?n s napodobenm p?vodn struktury mlnkem. Povrch fasdy byl vymalovn fasdn barvou.

Reference

01-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 02-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 03-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 04-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 05-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 06-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 07-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 08-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 09-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 10-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 11-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 12-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 13-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 14-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 15-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 16-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 17-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 18-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 19-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 20-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 21-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 22-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 23-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 24-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 25-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 26-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 27-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 28-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 29-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 30-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 31-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 32-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 33-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 34-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 35-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 36-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 37-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 38-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 39-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 40-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 41-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 42-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 43-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 44-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 45-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 46-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 47-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje 48-sanace-sesiti-sten-rd-praha-kyje