Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Reference

Oprava fasdy, omtky, malba - Horn Po?ernice

Oprava fasdy, omtky, malba - Praha Horn Po?ernice

Objednavatel: prvnick osoba.

Popis stavby: Jedn se o provozovnu vzniklou rekonstrukc objektu bvalch gar.

Poadavky investora:Oprava fasdy, oprava vnit?nch omtek, vymalovn, pokldka koberce.

Zjit?n vady a nedostatky:Star omtky jak v interiru tak v exteriru vykazuj znmky nerovnost, kter vznikly postupnmi opravami a jejich napojovnm. V zadn ?sti objektu jsou na strop? vid?t znmky zatkn do objektu.

Realizace:Odstran?n p?vodnch omtek v interiru i exteriru, st?rkovn zd a fasdy vpenocementovou st?rkou, vybrouen st?rky do poadovan hladkosti povrchu a nsledn penetrace. Na zv?r finln vymalovn povrch? zd barvou podle vb?ru investora, lakovn zrubn, posuvnch dve? a pokldka koberc?.

Reference

01-oprava-fasady-omitky-malba 02-oprava-fasady-omitky-malba 03-oprava-fasady-omitky-malba 04-oprava-fasady-omitky-malba 05-oprava-fasady-omitky-malba 06-oprava-fasady-omitky-malba 07-oprava-fasady-omitky-malba 08-oprava-fasady-omitky-malba 09-oprava-fasady-omitky-malba 10-oprava-fasady-omitky-malba 11-oprava-fasady-omitky-malba 12-oprava-fasady-omitky-malba 13-oprava-fasady-omitky-malba 14-oprava-fasady-omitky-malba 15-oprava-fasady-omitky-malba 16-oprava-fasady-omitky-malba